mesel

mesaha

Ar masāḥa(t) مساحة z [#swḥ mafˁala(t) msd.] arazi ölçümü, geometri Ar sāḥa(t) ساحة zsaha, alan

mesai

Ar masāˁī مساعى z [#sˁy mafāˁil çoğ.] emekler, gayretler, çalışmalar Ar masˁāˀa(t) مسعاة z [t.] emek, gayret Ar saˁā emekledi

mesaj

Fr message birine veya bir yere gönderilen not, pusula, ileti << OLat missaticum gönderi, gönderilen şey Lat mittere, miss- göndermek

mesane

Ar maṯāna(t) مثانة z [#s̠wn mafˁala(t) iz/m.] sidik torbası

mescit

Ar mascid مسجد z [#scd mafˁil iz/m.] secde yeri, cami Ar sacada سجد zsecde etti

mesel

[ Kutadgu Bilig, 1069]
iḏi kiçki söz ol mas̠alda kelir [çok eski bir atasözü/mesel vardır] [ Codex Cumanicus, 1303]
matellar - enigmata [bilmeceler]

Ar maṯal مثل z [#ms̠l faˁal ] kıssa, masal, öğretici hikâye Aram mətal מְתַל z1. benzemek, 2. a.a.

 misil

Bu maddeye gönderenler: darbımesel, emsal, masal, mesela


11.05.2015
mesela

Ar maṯalā مثلا z [#ms̠l zrf.] örnek olarak, misalen Ar maṯal مثل zörnek +an

mesele

Ar masˀala(t) مسألة z [#sAl mafˁala(t) msd.] soru, problem Ar saˀala سَأَلَ zsordu

mesen

Fr mécène sanatçıları destekleyen kişi, sponsor öz Maecenas Romalı devlet adamı (MS 1. yy)

meserret

Ar masarra(t) مسرّة z [#srr mafˁala(t) msd.] neşe, sevinç, gülüş Ar sarra سَرَّ zsevindi, güldü

mesh

Ar masḥ مسح z [#msḥ faˁl msd.] 1. elle sığama, ovma, 2. abdestte azaya el sürme Ar masaḥa مسح zovdu, sığadı