mesih

mesela

Arapça ms̠l kökünden gelen maṯalā مثلا z "örnek olarak, misalen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯal مثل z "örnek" sözcüğünün zarfıdır.

mesele

Arapça sAl kökünden gelen masˀala(t) مسألة z "soru, problem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˀala سَأَلَ z "sordu" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

mesen

Fransızca mécène "sanatçıları destekleyen kişi, sponsor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Maecenas "Romalı devlet adamı (MS 1. yy)" özel adından türetilmiştir.

meserret

Arapça srr kökünden gelen masarra(t) مسرّة z "neşe, sevinç, gülüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarra سَرَّ z "sevindi, güldü" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

mesh

Arapça msḥ kökünden gelen masḥ مسح z "1. elle sığama, ovma, 2. abdestte azaya el sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça masaḥa مسح z "ovdu, sığadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mesih
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
misih - messias

Köken

Arapça msḥ kökünden gelen masīḥ مسيح z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mşḥ kökünden gelen məşīḥā משיחא z "«yağla ovulmuş olan», İsa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice māşīḥa מָשִׁיחַ z "1. yağla ovulmuş, 2. kıyametten önce gelmesi beklenen peygamber, mesih" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #mşḥ משח z "yağla ovma" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mesh maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yeni Yunanca χristos "yağla ovulmuş, Mesih" sözcüğü İbraniceden çeviridir. İbraniceden alınan messiah/messias biçimleri de Batı dillerinde kullanılır.

Benzer sözcükler

mesihî

Bu maddeye gönderenler

mesiyanik


13.09.2017
mesir

Arapça miṯrīdiṭūs مثرديطوس z "eski tıpta bir panzehir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mithridátion veya mithridátikon μιθριδάτιον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz(EYun) Mithridātēs "panzehir mucidi olarak bilinen Pontos kralı (MÖ 135-63)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça mithra-dāta "«Mithra-verdi»" sözcüğünden alıntıdır.

mesire

Arapça syr kökünden gelen masīra(t) مسيرة z "gezilecek yer, seyirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin mafˁila(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mesiyanik

Fransızca messianique veya İngilizce messianic "Mesih'in gelişine veya kıyamete dair" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ve Latince messias "Mesih" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen māşīḥa sözcüğünden alıntıdır.

mesken

Arapça skn kökünden gelen maskan مَسْكَن z "oturma yeri, konut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, konakladı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

meskûkat

Arapça skk kökünden gelen maskūkāt مسكوكات z "genel olarak madeni paralar, nümizmatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maskūk مسكوك z "darbedilmiş, sikkelenmiş (para)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça sakka سكّ z "sikke bastı" fiilinin mafˁūl vezninde tekilidir.