mesire

mesen

Fransızca mécène "sanatçıları destekleyen kişi, sponsor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Maecenas "Romalı devlet adamı (MS 1. yy)" özel adından türetilmiştir.

meserret

Arapça srr kökünden gelen masarra(t) مسرّة z "neşe, sevinç, gülüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarra سَرَّ z "sevindi, güldü" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

mesh

Arapça msḥ kökünden gelen masḥ مسح z "1. elle sığama, ovma, 2. abdestte azaya el sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça masaḥa مسح z "ovdu, sığadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mesih

Arapça msḥ kökünden gelen masīḥ مسيح z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mşḥ kökünden gelen məşīḥā משיחא z "«yağla ovulmuş olan», İsa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice māşīḥa מָשִׁיחַ z "1. yağla ovulmuş, 2. kıyametten önce gelmesi beklenen peygamber, mesih" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #mşḥ משח z "yağla ovma" kökünden türetilmiştir.

mesir

Arapça miṯrīdiṭūs مثرديطوس z "eski tıpta bir panzehir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mithridátion veya mithridátikon μιθριδάτιον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz(EYun) Mithridātēs "panzehir mucidi olarak bilinen Pontos kralı (MÖ 135-63)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça mithra-dāta "«Mithra-verdi»" sözcüğünden alıntıdır.

mesire
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
mesīregâh-ı χāss u ˁāmdır [seçkinlerin ve halkın mesire yeridir]

Köken

Arapça syr kökünden gelen masīra(t) مسيرة z "gezilecek yer, seyirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin mafˁila(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

Daha fazla bilgi için seyir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Mesire zaten "gezilecek yer" demek olduğundan, mesiregâh ve mesire yeri galattır.


13.01.2020
mesiyanik

Fransızca messianique veya İngilizce messianic "Mesih'in gelişine veya kıyamete dair" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ve Latince messias "Mesih" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen māşīḥa sözcüğünden alıntıdır.

mesken

Arapça skn kökünden gelen maskan مَسْكَن z "oturma yeri, konut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, konakladı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

meskûkat

Arapça skk kökünden gelen maskūkāt مسكوكات z "genel olarak madeni paralar, nümizmatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maskūk مسكوك z "darbedilmiş, sikkelenmiş (para)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça sakka سكّ z "sikke bastı" fiilinin mafˁūl vezninde tekilidir.

meskûn

Arapça skn kökünden gelen maskūn مسكون z "oturulan, ikamet edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, dindi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meslek

Arapça slk kökünden gelen maslak مَسْلَك z "yol, rota, tarik, patika" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yol gitti, rota izledi" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.