mesiyanik

meserret

Arapça srr kökünden gelen masarra(t) مسرّة z "neşe, sevinç, gülüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarra سَرَّ z "sevindi, güldü" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

mesh

Arapça msḥ kökünden gelen masḥ مسح z "1. elle sığama, ovma, 2. abdestte azaya el sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça masaḥa مسح z "ovdu, sığadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mesih

Arapça msḥ kökünden gelen masīḥ مسيح z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mşḥ kökünden gelen məşīḥā משיחא z "«yağla ovulmuş olan», İsa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice māşīḥa מָשִׁיחַ z "1. yağla ovulmuş, 2. kıyametten önce gelmesi beklenen peygamber, mesih" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #mşḥ משח z "yağla ovma" kökünden türetilmiştir.

mesir

Arapça miṯrīdiṭūs مثرديطوس z "eski tıpta bir panzehir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mithridátion veya mithridátikon μιθριδάτιον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz(EYun) Mithridātēs "panzehir mucidi olarak bilinen Pontos kralı (MÖ 135-63)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça mithra-dāta "«Mithra-verdi»" sözcüğünden alıntıdır.

mesire

Arapça syr kökünden gelen masīra(t) مسيرة z "gezilecek yer, seyirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin mafˁila(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mesiyanik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1991]
Bu mesiyanik eğilimin, yazınsal düzeyden siyasal düzeye aktarıldığında yol açtığı kılgısal tavırlar

Köken

Fransızca messianique veya İngilizce messianic "Mesih'in gelişine veya kıyamete dair" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ve Latince messias "Mesih" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen māşīḥa sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mesih maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mesiyanizm


19.12.2014
mesken

Arapça skn kökünden gelen maskan مَسْكَن z "oturma yeri, konut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, konakladı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

meskûkat

Arapça skk kökünden gelen maskūkāt مسكوكات z "genel olarak madeni paralar, nümizmatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maskūk مسكوك z "darbedilmiş, sikkelenmiş (para)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça sakka سكّ z "sikke bastı" fiilinin mafˁūl vezninde tekilidir.

meskûn

Arapça skn kökünden gelen maskūn مسكون z "oturulan, ikamet edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, dindi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meslek

Arapça slk kökünden gelen maslak مَسْلَك z "yol, rota, tarik, patika" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yol gitti, rota izledi" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

mesmu

Arapça smˁ kökünden gelen masmūˁ مسموع z "işitilen, duyulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samaˁa سَمَعَ z "duydu, dinledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.