mest1

meslek

Arapça slk kökünden gelen maslak مَسْلَك z "yol, rota, tarik, patika" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yol gitti, rota izledi" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

mesmu

Arapça smˁ kökünden gelen masmūˁ مسموع z "işitilen, duyulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samaˁa سَمَعَ z "duydu, dinledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mesnet

Arapça snd kökünden gelen masnad مسند z "dayanılan yer veya şey, dayanak, arka, 2. oturma yeri, taht" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سنود z "dayandı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mesnevi

Arapça maṯnawī مثنوى z "her iki mısraı birbiriyle kafiyeli beyitlerden oluşan manzume" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠ny kökünden gelen maṯnūˀ مثنو z "ikilenmiş, ikili" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça ṯanā ثنا z "ikiledi, ikiye katladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mesrur

Arapça srr kökünden gelen masrūr مسرور z "neşeli, sevinçli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarra سَرَّ z "sevindi, güldü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mest1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ˁıḳdan esrük [aşktan sarhoş] ol ezelden mestlere

Köken

Farsça mast مست z "sarhoş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça yazılı örneği bulunmayan *mayaste ميسته z biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için mey maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mestan

Bu maddeye gönderenler

sermest


14.11.2019
mest2

Farsça mas مس z "İslam geleneğinde mesh kabul eden bağcıksız ayakkabı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Arapça masḥ مسح z "mesh" sözcüğünden alıntıdır.

mestur

Arapça str kökünden gelen mastūr مستور z "setredilmiş, örtülü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça satara سَتَرَ z "örttü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mesul

Arapça sAl kökünden gelen masˀūl مسؤل z "1. kendisine soru sorulan kimse, 2. sorulan şey, soru, sorgu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mesut

Arapça sˁd kökünden gelen masˁūd مسعود z "bahtlı, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁada سَعَدَ z "talihi yaver gitti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşakkat

Arapça şḳḳ kökünden gelen maşaḳḳa(t) مشقّة z "zahmet, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳḳa شَقَّ z "yardı, böldü, zahmet ve sıkıntı verdi" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.