metalürji

meta

Arapça mtˁ kökünden gelen matāˁ متاع z "yararlanılan eşya, ticari eşya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mataˁa متع z "yararlandı, keyfini sürdü, hoşlandı" fiilinden türetilmiştir.

metabolizma

Fransızca métabolisme "besinlerin organizma tarafından özümsenmesi süreci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metabolḗ μεταβολή z "değişme, alıp verme, mübadele" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metabállō μεταβάλλω z "çevirmek, değiştirmek, değişmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metafizik

Fransızca métaphysique "fizik ötesi, doğa ötesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metaphysiká μεταφυσικά z "Fizik-ötesi, Aristoteles'in bir kitabının adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca physiká φυσικά z "doğa bilimi" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metafor

Fransızca métaphore veya İngilizce metaphor "simgesel anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca metaphorá μεταφορά z "1. transfer, başkalaşım, 2. retorikte bir sözcüğü doğal anlamı dışında kullanma, anlam kaydırması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metaphérō μεταφέρω z "değiştirme, taşıma, başkalaştırma" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, götürmek" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metal

Fransızca métal "maden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen metallum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen métallon μέταλλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metalláō μεταλλάω z "aramak, peşinden gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca alláō αλλάω z fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metalürji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
metalürji: Madenî sanayi. Madenlerin ihraç, ıslah ve tasfiye ameliyatı.

Köken

Fransızca metallurgie "maden eritme ve arıtma işlemleri" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için metal, +ürj maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

metalürjik


14.10.2013
metamorfoz

Fransızca métamorphose "başka şekle girme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen metamórphosis μεταμόρφοσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca morphéō μορφέω z "biçim almak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metan

Fransızca méthane "kimyada bir gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca méthyle sözcüğünden türetilmiştir.

metanet

Arapça mtn kökünden gelen matāna(t) متانة z "güçlü ve sağlam olma, berklik, dayanıklılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matīn متن z "sağlam, dayanıklı" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

metastaz

Fransızca métastase "kanserin vücutta başka yere sıçraması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metástasis μετάστασις z "yer değiştirme, transfer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metatez

Fransızca métathèse "dilbilimde göçüşme, telaffuzda iki sesin karşılıklı olarak yer değiştirmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metáthesis μετάθεσις z "diğeri yerine koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thésis θέσις z "koyma" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.