metal

met

Arapça mdd kökünden gelen madd مدّ z "uzama, uzanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda مَدَّ z "uzadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice middah מִדָּה z "ölçü, boyut, uzunluk" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

meta

Arapça mtˁ kökünden gelen matāˁ متاع z "yararlanılan eşya, ticari eşya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mataˁa متع z "yararlandı, keyfini sürdü, hoşlandı" fiilinden türetilmiştir.

metabolizma

Fransızca métabolisme "besinlerin organizma tarafından özümsenmesi süreci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metabolḗ μεταβολή z "değişme, alıp verme, mübadele" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metabállō μεταβάλλω z "çevirmek, değiştirmek, değişmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metafizik

Fransızca métaphysique "fizik ötesi, doğa ötesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metaphysiká μεταφυσικά z "Fizik-ötesi, Aristoteles'in bir kitabının adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca physiká φυσικά z "doğa bilimi" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metafor

Fransızca métaphore veya İngilizce metaphor "simgesel anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca metaphorá μεταφορά z "1. transfer, başkalaşım, 2. retorikte bir sözcüğü doğal anlamı dışında kullanma, anlam kaydırması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metaphérō μεταφέρω z "değiştirme, taşıma, başkalaştırma" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, götürmek" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Metallique [Fr.]: metalik, madenī.

Köken

Fransızca métal "maden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen metallum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen métallon μέταλλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metalláō μεταλλάω z "aramak, peşinden gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca alláō αλλάω z fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

metalik

Bu maddeye gönderenler

ametal, madalya (madalyon), metalürji, metelik


18.11.2014
metalürji

Fransızca metallurgie "maden eritme ve arıtma işlemleri" sözcüğünden alıntıdır.

metamorfoz

Fransızca métamorphose "başka şekle girme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen metamórphosis μεταμόρφοσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca morphéō μορφέω z "biçim almak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metan

Fransızca méthane "kimyada bir gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca méthyle sözcüğünden türetilmiştir.

metanet

Arapça mtn kökünden gelen matāna(t) متانة z "güçlü ve sağlam olma, berklik, dayanıklılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matīn متن z "sağlam, dayanıklı" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

metastaz

Fransızca métastase "kanserin vücutta başka yere sıçraması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metástasis μετάστασις z "yer değiştirme, transfer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.