metin2

meteor

Fransızca météorite "göktaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "gökte veya yüksekte olan şey" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen metéōron μετέωρον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aeírō "yükselmek, kalkmak" fiilinin nötrüdür.

meteoroloji

Fransızca météorologie "gök olayları bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "göğe veya havaya ait" sözcüğünden türetilmiştir.

meth

Arapça mdḥ kökünden gelen madḥ مدح z "övme, övgü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madaḥa مدح z "övdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

metil

Fransızca méthyle "kimyada bir molekül, CH3" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca méthylene "metil alkol, metanol" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1834, Jean-Baptiste Dumas ve Eugene Peligot, Fr. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca methý μεθύ z "şarap" ve Eski Yunanca ʰýlē ὕλη z "ağaç, tahta" sözcüklerinin bileşiğidir.

metin1

Arapça mtn kökünden gelen matn متن z "1. hayvanın sırtı, omurganın iki yanı, gövde, torso, 2. bir yazının şerh veya tercüme haricindeki ana gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça matnu "kas, kiriş" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

metin2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
eger mūr-i naḥīf χabl-i metīn-i ināyetüŋe temessük ide [çelimsiz karınca senin inayetinin sağlam ipine sarılsa]

Köken

Arapça mtn kökünden gelen matīn متين z "berk, sağlam, dayanıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matuna مَتُنَ z "sağlam ve dayanıklı idi" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça matn مَتْن z "hayvan sırtı" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için metin1 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

metanet


28.07.2015
metis

Fransızca métis "melez, karışık soylu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mixticius biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mixtus "karışık" sözcüğünden türetilmiştir.

metot

Fransızca méthode "yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca méthodos μέθοδος z "«öteye giden yol», ilim yolu, araştırma yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metr

Fransızca maître "usta, efendi, amir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince magister "rütbece üstün olan kişi, ağabey, hoca, üstad" sözcüğünden evrilmiştir.

metraj

Fransızca métrage "ölçü birimi cinsinden uzunluk, özellikle filmde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mètre "ölçü" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

metrdotel

Fransızca maître d'hôtel "1. baş kâhya [esk.], 2. restoran yöneticisi" deyiminden alıntıdır.