mevali

metronom

Fr métronome «ölçü düzenleyen», müzikte tempo ölçüm cihazı § EYun métron μέτρον zölçü EYun nomós νομός zyasa, kural, düzen

metropol

Fr métropole büyük ve merkezi şehir, başkent EYun mētrópolis μητρόπολις zana kent, bir koloniyi kuran kent § EYun mētér μητέρ zana (<< HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a. ) EYun pólis πόλις zkent

metropolit

Yun mētropolítēs μητροπολίτης zOrtodoks kilise hiyerarşisinde eyalet başkentinin piskoposu, sinod başkanı << EYun mētrópolis μητρόπολις zanakent

metroseksüel

İng metrosexual eşcinsellere özgü stil ve cazibe anlayışına sahip kentli heteroseksüel erkek (1994) İng metropolitan heterosexual

metruk

Ar matrūk متروك z [#trk mafˁūl mef.] bırakılmış, terk edilmiş Ar taraka ترك zbıraktı

mevali

"mevlalar" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mevālī: Domini, principes & judices, vul. mollalar turc. dicti. "bir Arap aşiretinin koruması altında bulunan kimse, client" [ Milliyet - gazete, 1950]
Emeviler kendilerinden başka her millete (köle) nazarıyla baktıkları için, Usmanın da alnına (Mevali) yani (köle) damgası basılmıştı.

Ar mawāli موالٍ z [#wly mafāˁil çoğ.] koruyucular Ar mawlā [t.] koruyucu, başkan, hoca

 mevla

Not: Yakın dönemde Batı dillerinden çeviri yoluyla zuhur eden ikinci anlamı ("bir aşiretin koruması altında bulunan kişi") Ar muwāli (III fa.) karşılığı olup müvali yazılması gerekir.


09.09.2015
mevaşi

Ar mawāşī مَوَاشِى z [#mşy mafāˁil çoğ.] davarlar Ar māşiyya(t) ماشية z [t.] ayaklı mal, davar Ar maşā مَشَا zyürüdü

mevce

Ar mawc موج z [#mwc faˁl msd.] dalga

mevcut

Ar mawcūd موجود z [#wcd mafˁūl mef.] bulunan, var olan Ar wacada وَجَدَ zbuldu, bulundu, varoldu

mevduat

Ar mawdūˁ مودوع z [#wdˁ mafˁūl mef.] gönderilmiş, bırakılmış, teslim ve emanet edilmiş Ar wadaˁa ودع zgönderdi, emanet etti

mevhibe

Ar mawhiba(t) موهبة z [#whb mafˁila(t) ] bağışlanan şey, bağış Ar wahaba وهب zbağışladı