mevce

metropolit

Yun mētropolítēs μητροπολίτης zOrtodoks kilise hiyerarşisinde eyalet başkentinin piskoposu, sinod başkanı << EYun mētrópolis μητρόπολις zanakent

metroseksüel

İng metrosexual eşcinsellere özgü stil ve cazibe anlayışına sahip kentli heteroseksüel erkek (1994) İng metropolitan heterosexual

metruk

Ar matrūk متروك z [#trk mafˁūl mef.] bırakılmış, terk edilmiş Ar taraka ترك zbıraktı

mevali

Ar mawāli موالٍ z [#wly mafāˁil çoğ.] koruyucular Ar mawlā [t.] koruyucu, başkan, hoca

mevaşi

Ar mawāşī مَوَاشِى z [#mşy mafāˁil çoğ.] davarlar Ar māşiyya(t) ماشية z [t.] ayaklı mal, davar Ar maşā مَشَا zyürüdü

mevce

mevc "dalga" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
gör deŋizler mevci niçe çalχanur YO: "fizikte dalga" [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
Mevce: Sada ve elektrik ve hararetin intişar dairelerinin herbiri.

Ar mawc موج z [#mwc faˁl msd.] dalga

Not: 19. yy sonlarında Arapça mevc sözcüğünden türetilmiş Yeni Osmanlıca fizik terimidir. Son yıllarda şaşırtıcı bir şekilde geri geldiği görülüyor.

Benzer sözcükler: mevc


10.08.2017
mevcut

Ar mawcūd موجود z [#wcd mafˁūl mef.] bulunan, var olan Ar wacada وَجَدَ zbuldu, bulundu, varoldu

mevduat

Ar mawdūˁ مودوع z [#wdˁ mafˁūl mef.] gönderilmiş, bırakılmış, teslim ve emanet edilmiş Ar wadaˁa ودع zgönderdi, emanet etti

mevhibe

Ar mawhiba(t) موهبة z [#whb mafˁila(t) ] bağışlanan şey, bağış Ar wahaba وهب zbağışladı

mevhum

Ar mawhūm موهوم z [#whm mafˁūl mef.] vehmedilen, sanal Ar wahama وهم zvehmetti, sandı

mevki

Ar mawḳiˁ موقع z [#wḳˁ mafˁil iz/m.] düşüm yeri, vaka yeri Ar waḳaˁa وقع zdüştü, vuku buldu