mezat

meyyal

Arapça myl kökünden gelen mayyāl ميّال z "çok eğimli, eğilimli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māla مال z "eğildi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

meyyit

Arapça mwt kökünden gelen mayt veya mayyit مَىت z "ölü, ölmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māta مات z "öldü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

mez(o)+

Fransızca ve İngilizce meso+ "[bileşik adlarda] orta" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mésos μέσος z "orta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰi̯o-s "orta (ad)" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *me-dʰi- "orta (edat)" kökünden türetilmiştir.

mezalim

Arapça ẓlm kökünden gelen maẓālim مظالم z "zulümler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓulm ظلم z "zulüm" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

mezar

Arapça zwr kökünden gelen mazār مزار z "ziyaret yeri, ziyaretgâh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāra زار z "ziyaret etti" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mezat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"fiyat arttırma" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
bildi yūsuf kim kılırsarlar mezād / derdile bir āh kıldı ol kubād

Köken

Arapça zyd kökünden gelen mazād مزاد z "arttırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāda زاد z "arttı, çoğaldı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ziyade maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

haraç mezat, mezatçı


03.02.2020
mezbaha

Arapça ḏbḥ kökünden gelen maḏbaḥ مَذبح z "hayvan kesme yeri, kurban yeri" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḏabaḥa ذَبَحَ z "hayvan kesti" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice dbḥ kökünden gelen dəbaḥ דְּבַח z "hayvan kesme, kurban etme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

mezbele

Arapça zbl kökünden gelen mazbala(t) مزبلة z "çöplük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zibl زِبْل z "çöp, dışkı" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mezc

Arapça mzc kökünden gelen mazc مزج z "başka bir şeyle karıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca مزج z "(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mezdeke

Yeni Yunanca mastíχa μαστίχα z "sakız" sözcüğünden alıntıdır.

meze

Farsça maza مَزَه z "tadım, tat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen mija veya micag sözcüğünden evrilmiştir.