midi

mi(o)+

Fransızca ve İngilizce myo+ "[bileşik adlarda] kas" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mýs μύς z "kas" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *múh₂s (*mū́s) "1. kas, 2. fare, 3. midye" kökünden evrilmiştir.

miat

Arapça ˁwd kökünden gelen maˁād مَعَاد z "1. avdet edilen yer, 2. ahiret, kıyamet günü gidilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāda عَادَ z "döndü, rücu etti, geri geldi" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mibzer

Arapça bzr kökünden gelen mibzar مبزر z "tohum ekme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bazara بزر z "tohum saçtı, ekti" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

miço

İtalyanca mozzo "oğlan, çırak, özellikle gemi yamağı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca mozo veya mocho "oğlan, çırak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince musteus "yaş, taze" sözcüğünden evrilmiştir.

mide

Arapça mˁd kökünden gelen miˁda(t) veya maˁda(t) مَِعْدة z "kursak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁdw kökünden gelen ˁadā عَدَا z "(öteye, başka yere) geçti" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

midi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

midi etek [ Milliyet - gazete, 1970]
'Mini etek mi? Yoksa midi etek mi?' anketine katılan kadınların yüzde 86'sı

Köken

Fransızca ve İngilizce midi "orta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince medius "orta, ara" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰi̯o-s "orta (ad)" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *me-dʰi- "orta (edat)" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mez(o)+ maddesine bakınız.


06.09.2017
midibüs
midilli

Midilli "Ege'de bir ada, Lesbos" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca Mytilíni μυτιλήνη z "Lesbos adasının baş kenti" özel adından alıntıdır.

midterm

İngilizce midterm "dönem ortası (sınavı)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce mid "yarı" ve İngilizce term "dönem" sözcüklerinin bileşiğidir.

midye

Yeni Yunanca mýdia μύδια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca mýdion μύδιον z "bir deniz kabuklusu" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mús, mud- μύς, μυδ- z sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *múh₂s (*mū́s) "1. kas, 2. fare, 3. midye" biçiminden evrilmiştir.

miftah

Arapça ftḥ kökünden gelen miftāḥ مفتاح z "açkı, anahtar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فتح z "açtı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.