mini2

minber

Ar minbar منبر z [#nbr mifˁal ia.] kürsü, platform Ar nabara نبر zkaldırdı, yükseltti

minder

?

mine

Fa mīnā مينا z1. cam, boncuk, cam göbeği rengi, 2. göz taşı, 3. metal üstüne işlenen renkli cam tabakası, emaye ≈ Fa mīnū gök, asuman, gök rengi << Ave mainyu gök

mineral

Fr minéral yer altından veya yüzeyinden elde edilen her türlü inorganik madde OLat minera maden yatağı +al° Lat mina maden

mini1

çoc

mini2

mini etek [ Milliyet - gazete, 1966]
Mini etek modasının alıp yürüdüğü şu sırada son günlerin en ünlü yıldızlarından Raquel Welch de aynı şeyi denemek hevesine kapılmaktan kendini alamamıştır. minibar [ Milliyet - gazete, 1989]
Full aircondation odalar, 4 kanal müzik TV uydu yayını, minibar, Disco, Özel Plaj

Fr/İng mini küçük Lat minus, minor- [kıy.] daha küçük, daha az << HAvr *mi-nu- HAvr *mei̯-² küçük

Not: Türkçede aynı anlamı ifade eden mini mini deyimiyle benzerliği çocuk diline özgü ses sembolizminin ürünü olup etimolojik bir ilişkiye işaret etmez.

Benzer sözcükler: mini etek, mini golf, minibar, minimetre

Bu maddeye gönderenler: admin, alaminüt, mayoz, menü, minibüs, minimum, minör, minüskül


15.11.2019
minibüs

Fr/İng minibus küçük otobüs § Fr/İng mini küçük Fr/İng autobus otobüs

minimize

Fr minimiser küçültmek, asgariye indirmek İng minimize a.a. (İlk kullanım: 1802 Jeremy Bentham, İng. filozof.) İng minimum en küçük, asgari +ise-

minimum

Lat minimum [n.] en küçük şey, en küçük sayı Lat minimus [sup.] en küçük Lat minu- küçük +im°

mink

İng mink Kuzey ülkelerine özgü küçük bir memeli, bunun postundan yapılan kürk ?

minnet

Ar minna(t) منّة z [#mnn fiˁla(t) mr.] şükran, ihsan ve lütuftan doğan borç Ar manna منّ zminnet etti