minimum

mineral

Fransızca minéral "yer altından veya yüzeyinden elde edilen her türlü inorganik madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince minera "maden yatağı" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mina "maden" sözcüğünden türetilmiştir.

mini1

çocuk dilinden türetilmiştir.

mini2

Fransızca ve İngilizce mini "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minus, minor- "daha küçük, daha az" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mi-nu- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯-² "küçük" kökünden türetilmiştir.

minibüs

Fransızca ve İngilizce minibus "küçük otobüs" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce mini "küçük" ve Fransızca ve İngilizce autobus "otobüs" sözcüklerinin bileşiğidir.

minimize

Fransızca minimiser "küçültmek, asgariye indirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen minimize fiilinden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Jeremy Bentham, İng. filozof.) Bu sözcük İngilizce minimum "en küçük, asgari" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

minimum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
minimom: En küçük derece, asgarî.

Köken

Latince minimum "en küçük şey, en küçük sayı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince minimus "en küçük" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince minu- "küçük" sözcüğünün abartı halidir.

Daha fazla bilgi için mini2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

minimal, minimalite, minimalizm


09.12.2015
mink

İngilizce mink "Kuzey ülkelerine özgü küçük bir memeli, bunun postundan yapılan kürk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

minnet

Arapça mnn kökünden gelen minna(t) منّة z "şükran, ihsan ve lütuftan doğan borç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manna منّ z "minnet etti" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

minnoş

Türkiye Türkçesi minik sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +oş ekiyle türetilmiştir.

minör

Fransızca mineur "1. küçük, daha küçük, 2. müzikte küçük beşli aralığa dayanan akor ve dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minus, minor- "daha küçük" sözcüğünden alıntıdır.

mintan

Farsça nīm-tane نيمتنه z "yarım-beden, bir tür kısa ceket" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nīm نيم z "yarım" ve Farsça tan تن z "beden" sözcüklerinin bileşiğidir.