mintan

minimum

Latince minimum "en küçük şey, en küçük sayı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince minimus "en küçük" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince minu- "küçük" sözcüğünün abartı halidir.

mink

İngilizce mink "Kuzey ülkelerine özgü küçük bir memeli, bunun postundan yapılan kürk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

minnet

Arapça mnn kökünden gelen minna(t) منّة z "şükran, ihsan ve lütuftan doğan borç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manna منّ z "minnet etti" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

minnoş

Türkiye Türkçesi minik sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +oş ekiyle türetilmiştir.

minör

Fransızca mineur "1. küçük, daha küçük, 2. müzikte küçük beşli aralığa dayanan akor ve dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minus, minor- "daha küçük" sözcüğünden alıntıdır.

mintan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
saχtiyān tubān geymiş, nīmtene arkasına salmış, saçını sakalını bağlamış [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
acem gömleği ve içlik ve nīmtene muharrefi mintān منتان ve göte küstü taˁbīr olunan kürk

Köken

Farsça nīm-tane نيمتنه z "yarım-beden, bir tür kısa ceket" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nīm نيم z "yarım" ve Farsça tan تن z "beden" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için nim, ten maddelerine bakınız.


14.11.2019
minüskül

Fransızca minuscule "küçücük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minusculus "daha küçük-çük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince minus "daha küçük" sözcüğünün küçültme halidir.

minval

Arapça nwl kökünden gelen minwāl منوال z "işleyiş, usul, biçim, yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāla نَالَ z "verdi, sundu" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

minyatür

Fransızca miniature "1. elyazması kitaplarda bezeme, 2. küçük boy olan her şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince miniatura "kırmızı mürekkeple yazma, yazı bezeme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince miniare "minium ile işlemek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince minium "parlak kırmızı renk veren bir mineral, kurşun oksit, zincifre" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

minyon

Fransızca mignon "küçük ve sevimli" sözcüğünden alıntıdır.

mir

Farsça mīr مير z "bey, egemen kişi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen amīr أمير z sözcüğünden alıntıdır.