miyar

mitoman

Fransızca mythomane "patolojik yalancılık hastası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýthos μύθος z "hikaye" ve Eski Yunanca manía μάνια z "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir.

mitoz

Fransızca mitose sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Mitosis "kromozom düplikasyonu yoluyla hücre bölünmesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1835 Hugo von Mohl, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *mitósis "iplikleşme" biçiminden alıntıdır. Yunanca biçim Eski Yunanca mítos μίτος z "iplik, lif" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 706, Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. I.245-246)

mitral

Fransızca mitral "kalpte bir kapakçık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mítra μίτρα z "sargı, sarık, başa bağlanan şey" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

mitralyöz

Fransızca mitrailleuse "makinalı tüfek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mitraille "bozuk para, saçma" sözcüğünün dişilidir. Bu sözcük Eski Fransızca mite "Felemenk bakır para birimi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük EHol mite "ufak şey, pire, bozuk para" sözcüğünden alıntıdır.

miyalji

Fransızca myalgie "kas ağrısı" sözcüğünden alıntıdır.

miyar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
kaldı Âdem şerˁ ü miˁyārile

Köken

Arapça ˁyr kökünden gelen miˁyār معيار z "ölçüt, altın ve gümüşün saflık ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁiyār عيار z "ayar" sözcüğünün mifˁāl vezninde alet adııdır.

Daha fazla bilgi için ayar maddesine bakınız.


23.09.2017
miyasma

Fransızca miasme veya İngilizce miasma "ufunet, çirkef" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca míasma μίασμα z "kirlilik, leke, ağır günah" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca miaínō μιαίνω z "kirletmek, lekelemek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

miyav

"kedi sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

miyokard

Fransızca myocarde veya İngilizce myocard "kalp kası" sözcüğünden alıntıdır.

miyom

Fransızca myome "kas lifi kanseri" sözcüğünden alıntıdır.

miyop

Fransızca myope "kısa görüşlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca myôps μυῶψ z "kısık gözlü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýō μύω z "kasmak, kısmak" (NOT: Yunanca fiil Eski Yunanca mýs "kas" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca ops οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.