miyasma

mitoz

Fr mitose Alm Mitosis kromozom düplikasyonu yoluyla hücre bölünmesi (İlk kullanım: 1835 Hugo von Mohl, Alm. biyolog.) EYun *mitósis iplikleşme EYun mítos μίτος ziplik, lif (Kaynak: Chant sf. 706, Frisk sf. I.245-246)

mitral

Fr mitral kalpte bir kapakçık EYun mítra μίτρα zsargı, sarık, başa bağlanan şey +al°

mitralyöz

Fr mitrailleuse [fem.] makinalı tüfek Fr mitraille bozuk para, saçma +os° EFr mite Felemenk bakır para birimi EHol mite ufak şey, pire, bozuk para

miyalji

Fr myalgie kas ağrısı

miyar

Ar miˁyār معيار z [#ˁyr mifˁāl ia.] ölçüt, altın ve gümüşün saflık ölçüsü Ar ˁiyār عيار z [msd.] ayar

miyasma

"eski tıpta salgın hastalıklara neden olduğu varsayılan faktör, bozuk hava" [ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Miasme [Fr.]: miyasmus ... Miasmatique: miyasmusî [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, <1930]
Memleketin maneviyatını tehlikeye düşüren ahlakî miyasmanın tesmimatına [zehirlemesine] karşı

Fr miasme İng miasma ufunet, çirkef EYun míasma μίασμα zkirlilik, leke, ağır günah EYun miaínō μιαίνω zkirletmek, lekelemek +ma(t)

Benzer sözcükler: miyasmatik

Bu maddeye gönderenler: amyant


13.01.2018
miyav

onom kedi sesi

miyokard

Fr myocarde İng myocard kalp kası

miyom

Fr myome kas lifi kanseri

miyop

Fr myope kısa görüşlü EYun myôps μυῶψ zkısık gözlü § EYun mýō μύω zkasmak, kısmak (≈ EYun mýs kas ) EYun ops οψ, οπτ- zgöz

miyorelaksan

Fr/İng myorelaxant kas gevşetici