miyasma

mitoz

Fransızca mitose sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Mitosis "kromozom düplikasyonu yoluyla hücre bölünmesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1835 Hugo von Mohl, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *mitósis "iplikleşme" biçiminden alıntıdır. Yunanca biçim Eski Yunanca mítos μίτος z "iplik, lif" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 706, Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. I.245-246)

mitral

Fransızca mitral "kalpte bir kapakçık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mítra μίτρα z "sargı, sarık, başa bağlanan şey" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

mitralyöz

Fransızca mitrailleuse "makinalı tüfek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mitraille "bozuk para, saçma" sözcüğünün dişilidir. Bu sözcük Eski Fransızca mite "Felemenk bakır para birimi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük EHol mite "ufak şey, pire, bozuk para" sözcüğünden alıntıdır.

miyalji

Fransızca myalgie "kas ağrısı" sözcüğünden alıntıdır.

miyar

Arapça ˁyr kökünden gelen miˁyār معيار z "ölçüt, altın ve gümüşün saflık ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁiyār عيار z "ayar" sözcüğünün mifˁāl vezninde alet adııdır.

miyasma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"eski tıpta salgın hastalıklara neden olduğu varsayılan faktör, bozuk hava" [ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Miasme [Fr.]: miyasmus ... Miasmatique: miyasmusî [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, , 1930 yılından önce]
Memleketin maneviyatını tehlikeye düşüren ahlakî miyasmanın tesmimatına [zehirlemesine] karşı

Köken

Fransızca miasme veya İngilizce miasma "ufunet, çirkef" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca míasma μίασμα z "kirlilik, leke, ağır günah" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca miaínō μιαίνω z "kirletmek, lekelemek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

miyasmatik

Bu maddeye gönderenler

amyant


13.01.2018
miyav

"kedi sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

miyokard

Fransızca myocarde veya İngilizce myocard "kalp kası" sözcüğünden alıntıdır.

miyom

Fransızca myome "kas lifi kanseri" sözcüğünden alıntıdır.

miyop

Fransızca myope "kısa görüşlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca myôps μυῶψ z "kısık gözlü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýō μύω z "kasmak, kısmak" (NOT: Yunanca fiil Eski Yunanca mýs "kas" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca ops οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

miyorelaksan

Fransızca ve İngilizce myorelaxant "kas gevşetici" sözcüğünden alıntıdır.