miyav

mitral

Fr mitral kalpte bir kapakçık EYun mítra μίτρα zsargı, sarık, başa bağlanan şey +al°

mitralyöz

Fr mitrailleuse [fem.] makinalı tüfek Fr mitraille bozuk para, saçma +os° EFr mite Felemenk bakır para birimi EHol mite ufak şey, pire, bozuk para

miyalji

Fr myalgie kas ağrısı

miyar

Ar miˁyār معيار z [#ˁyr mifˁāl ia.] ölçüt, altın ve gümüşün saflık ölçüsü Ar ˁiyār عيار z [msd.] ayar

miyasma

Fr miasme İng miasma ufunet, çirkef EYun míasma μίασμα zkirlilik, leke, ağır günah EYun miaínō μιαίνω zkirletmek, lekelemek +ma(t)

miyav

[ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Hay ne oturursın, itüŋı avlatmayan, çetügüŋı [kedisini] mavlatmayan alplar başı Kazan... [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
mavladı kedi [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Miaouler [Fr.]: mavlamak

onom kedi sesi

Benzer sözcükler: miyavlamak


25.10.2017
miyokard

Fr myocarde İng myocard kalp kası

miyom

Fr myome kas lifi kanseri

miyop

Fr myope kısa görüşlü EYun myôps μυῶψ zkısık gözlü § EYun mýō μύω zkasmak, kısmak (≈ EYun mýs kas ) EYun ops οψ, οπτ- zgöz

miyorelaksan

Fr/İng myorelaxant kas gevşetici

mizaç

Ar mizāc مِزاج z [#mzc fiˁāl msd.] 1. karışım, kompozisyon, 2. eski tıpta insan bünyesini oluşturan dört ögenin karışımı, karakter, temperament Ar mazaca مَزَجَ z(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı, yoğurdu