miyop

miyar

Arapça ˁyr kökünden gelen miˁyār معيار z "ölçüt, altın ve gümüşün saflık ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁiyār عيار z "ayar" sözcüğünün mifˁāl vezninde alet adııdır.

miyasma

Fransızca miasme veya İngilizce miasma "ufunet, çirkef" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca míasma μίασμα z "kirlilik, leke, ağır günah" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca miaínō μιαίνω z "kirletmek, lekelemek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

miyav

"kedi sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

miyokard

Fransızca myocarde veya İngilizce myocard "kalp kası" sözcüğünden alıntıdır.

miyom

Fransızca myome "kas lifi kanseri" sözcüğünden alıntıdır.

miyop
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
miyop: Uzağı göremeyen, kasîrül basar.

Köken

Fransızca myope "kısa görüşlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca myôps μυῶψ z "kısık gözlü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýō μύω z "kasmak, kısmak" (NOT: Yunanca fiil Eski Yunanca mýs "kas" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca ops οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için mi(o)+, opt(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

miyopi, miyoplaşmak


08.10.2017
miyorelaksan

Fransızca ve İngilizce myorelaxant "kas gevşetici" sözcüğünden alıntıdır.

mizaç

Arapça mzc kökünden gelen mizāc مِزاج z "1. karışım, kompozisyon, 2. eski tıpta insan bünyesini oluşturan dört ögenin karışımı, karakter, temperament" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca مَزَجَ z "(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

mizah

Arapça mzḥ kökünden gelen mizāḥ مزاح z "şaka, şaka yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaḥa مزح z "şaka yaptı, eğlendi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

mizan

Arapça wzn kökünden gelen mīzān ميزان z "tartı, terazi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mizana

Venedikçe mezána "üç direkli gemilerde arka direk [İtalyanca mezzana]" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince medianus "ortada olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince medius "orta" sözcüğünden +an° ekiyle türetilmiştir.