molekül

mokamp

TTü motel-kamp [abb.]

mokasen

Fr mocassin bağcıksız ayakkabı Algonquin

moket

Fr moquette yüksek tüylü halı veya kadife << Fr mocade a.a.

mol

Fr/İng mol [abb.] moleküler ağırlık birimi Fr/İng molecule molekül

mola

Ven mola sal! bırak! Ven molàr [den.] salmak, hız kesmek [İt mollare] Lat mollis yumuşak, gevşek

molekül

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
molekül: Maddeyi teşkil eden cüz'i ferdlerden biri.

Fr molecule belli sayıda atomdan oluşan yığın Lat molecula [küç.] küçük yığın, molozcuk Lat moles yığın +ul°

 moloz

Not: Fransızca/Latince sözcük 1640'larda R. Descartes çevresindeki bilimsel tartışmalarda ortaya atılmıştır.

Benzer sözcükler: makromolekül, moleküler

Bu maddeye gönderenler: mol


29.05.2019
molibden

Fr molybdène bir element EYun molýbdainon μολύβδαινον zkurşun içeren bir mineral, mürdeseng, galena EYun mólybdos μόλυβδος zkurşun

molla

Ar mawlā مولَى z [#wly] veli, hoca, üstad, çelebi

molotof

<< TTü molotof kokteyli bir tür patlayıcı karışım İng molotov cocktail öz Vyaçeslav Molotov SSCB Dışişleri bakanı (1890-1986)

moloz

Yun mólos μόλος z1. yığıntı, kırık taş yığını, 2. yığma taştan dalgakıran, mendirek Lat mōlēs küme, yığın, özellikle duvar dolgusu olarak kullanılan kırık taş yığını

molüsk

Fr mollusque yumuşakça (hayvan ailesi) Lat molluscus yumuşakça Lat mollis yumuşak