muahhar

muadelet

Arapça ˁdl kökünden gelen muˁādala(t) معادلة z "birbirine denk olma, denklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, adil idi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muadil

Arapça ˁdl kökünden gelen muˁādil معادِل z "eşdeğer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, denkledi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muaf

Arapça ˁfw kökünden gelen muˁāf معافٍ z "affedilmiş, bağışlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin mufāˁal vezninde (III) edilgen fiil sıfatııdır.

muahede

Arapça ˁhd kökünden gelen muˁāhada(t) معاهدة z "ahitleşme, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muaheze

Arapça Aχḏ kökünden gelen muˀāχaḏa(t) مؤاخذة z "çekişme, vuruşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı, ele geçirdi, saldırdı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muahhar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
muaχχar: Posterius, consequens. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
muaχχaren: Yakın vakitte, ahiren.

Köken

Arapça Aχr kökünden gelen muˀaχχar مُؤَخَّر z "sonraki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχχara أَخَّرَ z "geri götürdü, sonraladı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça āχir آخِر z "son, geç, sonraki" sözcüğünün (II) fiilidir.

Daha fazla bilgi için tehir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Geç Osmanlı yazı dilinde Fransızca moderne karşılığı olarak kullanılmıştır.

Benzer sözcükler

muahharen


15.05.2015
muallak

Arapça ˁlḳ kökünden gelen muˁallaḳ معلَّق z "asılı, asılmış, askıda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, sarktı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muallim

Arapça ˁlm kökünden gelen muˁallim معلِِّم z "talim eden, öğreten, öğretmen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁallama عَلَّمَ z "bildirdi, öğretti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi" fiilinin (II) fiilidir.

muamele

Arapça ˁml kökünden gelen muˁāmala(t) معاملة z "karşılıklı iş yapma, işlem, alış veriş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, yaptı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muamma

Arapça ˁmy kökünden gelen muˁammā معمّا z "1. köreltilmiş, karanlık, esrarlı, 2. sır, bilmece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁmā "kör" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muannit

Arapça ˁnd kökünden gelen muˁānid معنّد z "inatçı, dik başlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁanada عند z "ısrar ve inat etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.