muallim

muaf

Arapça ˁfw kökünden gelen muˁāf معافٍ z "affedilmiş, bağışlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin mufāˁal vezninde (III) edilgen fiil sıfatııdır.

muahede

Arapça ˁhd kökünden gelen muˁāhada(t) معاهدة z "ahitleşme, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muaheze

Arapça Aχḏ kökünden gelen muˀāχaḏa(t) مؤاخذة z "çekişme, vuruşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı, ele geçirdi, saldırdı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muahhar

Arapça Aχr kökünden gelen muˀaχχar مُؤَخَّر z "sonraki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχχara أَخَّرَ z "geri götürdü, sonraladı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça āχir آخِر z "son, geç, sonraki" sözcüğünün (II) fiilidir.

muallak

Arapça ˁlḳ kökünden gelen muˁallaḳ معلَّق z "asılı, asılmış, askıda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, sarktı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muallim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bir muˁallim var-ıdı anda ulu

Köken

Arapça ˁlm kökünden gelen muˁallim معلِِّم z "talim eden, öğreten, öğretmen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁallama عَلَّمَ z "bildirdi, öğretti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi" fiilinin (II) fiilidir.

Daha fazla bilgi için talim maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

muallime


28.04.2015
muamele

Arapça ˁml kökünden gelen muˁāmala(t) معاملة z "karşılıklı iş yapma, işlem, alış veriş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, yaptı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muamma

Arapça ˁmy kökünden gelen muˁammā معمّا z "1. köreltilmiş, karanlık, esrarlı, 2. sır, bilmece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁmā "kör" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muannit

Arapça ˁnd kökünden gelen muˁānid معنّد z "inatçı, dik başlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁanada عند z "ısrar ve inat etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muare

Fransızca moiré "yanar döner (kumaş)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca moire "Ankara keçisi yünü [esk.]" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük İngilizce mohair sözcüğünden alıntıdır.

muarız

Arapça ˁrḍ kökünden gelen muˁāriḍ معارض z "karşı gelen, karşıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "yoluna çıktı, engel oldu, arız oldu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.