mucarta

muayene

Ar muˁāyana(t) معاينة z [#ˁyn mufāˁala(t) III msd.] gözüyle görme Ar ˁayn عين zgöz

muayyen

Ar muˁayyan مُعَيَّن z [#ˁyn mufaˁˁal II mef.] belirgin, belli, atanmış Ar ˁayyana عَيَّنَ z [II f.] belirledi Ar ˁayn belirli ve somut şey

muazzam

Ar muˁaẓẓam معظّم z [#ˁẓm mufaˁˁal II mef.] ulu, azametli Ar ˁaẓuma عظم zulu idi, çok büyük idi

muazzep

Ar muˁaḏḏab معذذب z [#ˁḏb mufaˁˁal II mef.] eziyet olunmuş, azap çeken Ar ˁaḏaba عذب zengel oldu, sıkıntı verdi

muazzez

Ar muˁazzaz معزّز z [#ˁzz mufaˁˁal II mef.] saygı duyulan, yüceltilen Ar ˁazzaza عزّز z [II f.] saygı gösterdi, yüceltti

mucarta

"1. taş yüzeyleri pürüzlü hale getirmekte kullanılan dişli çekiç, 2. mucarta ile işlenmiş taş" [ Milliyet - gazete, 1962]
yontma taş bordür imali (...) ince taraklanmış ve mucartalı olarak

?


18.10.2013
mucip

Ar mūcib موجب z [#wcb mufˁil IV fa.] gerektiren, sebep, gerekçe Ar wacaba ايجاب zborç veya ödev idi

mucit

Ar mūcid مُوجِد z [#wcd mufˁil IV fa.] var eden, meydana getiren Ar wacada وَجَدَ zbulundu, var oldu

mucize

Ar muˁciza(t) معجزة z [#ˁcz mufˁila(t) IV fa.] 1. aciz bırakan şey, 2. İslam inancında peygamberlere mahsus olan doğaüstü eylem Ar ˁaciza عجز zaciz idi

mudi

Ar mūdiˁ مودع z [#wdˁ mufˁil IV fa.] veda eden, bırakan, özellikle emanet bırakan Ar wadaˁa ودع zbıraktı, emanet etti

mufassal

Ar mufaṣṣal مفصّل z [#fṣl mufaˁˁal II mef.] ayrıntılı Ar faṣala فصل zayırdı