muhaberat

muganni

Ar muġanni مغنّي z [#ġny mufaˁˁil II fa.] şarkıcı Ar ġaniya غَنِىَ zsesini titreterek şarkı söyledi, kumru gibi öttü

mugayir

Ar muġāyir مغاير z [#ġyr mufāˁil III fa.] farklılaşan, aykırı Ar ġāyara غَايَرَ z [III f.] farklılaştı, ayrıştı Ar ġayr غير zfarklı, başka

muğber

Ar muġbarr مغبرّ z [#ġbr mufˁall XI mef.] gücenmiş Ar ġabira غَبِرَ zbozuldu, gücendi

muğlak

Ar muġlaḳ مغلق z [#ġlḳ mufˁal IV mef.] kapalı, kilitli Ar ġaliḳa غلق zkapı kilitlendi, sürgülenip kapandı

muhabbet

Ar maḥabba(t) محبّة z [#ḥbb mafˁala(t) msd.] dost olma, sevme, ahbaplık Ar ḥabba حبّ zsevdi, dost idi

muhaberat

"haberleşme, yazışma" [ Servet-i Fünun - dergi, 1891]
muhaberatı çok olan bir adem yazdıracağı mektubların münderecatını bir fonografa söyleyib onu kâtibe ita ile... "... Suriye istihbarat örgütü" [ Cumhuriyet - gazete, 1982]
kaldırımlarda ellerinde telsizleri Muhaberat (Suriye istihbarat örgütü) mernsupları dolaşıyor.

Ar muχābarāt مخابرات z [#χbr çoğ.] Ar muχābara(t) مخابرة z [t.] haberleşme +āt

 muhabere

Not: Yakın dönemde Suriye istihbarat örgütünün adından Türkçeye aktarılmıştır. Arapça kelimenin, Yeni-Osmanlıca muhabere sözcüğünden farklı anlamda kullanıldığına dikkat edilmelidir.

Benzer sözcükler: muhaberat devleti


25.02.2021
muhabere

Ar *muχābara(t) مخابرة z [#χbr mufāˁala(t) III msd.] haberleşme Ar χābara خَابَرَ z [III f.] haberleşti Ar χabar خَبَر zhaber

muhabir

Ar *muχābir مُخابِر z [#χbr mufāˁil III fa.] Ar χābara خَابَرَ z [III f.] haberleşti

muhaceret

Ar muhācara(t) مهاجرة z [#hcr mufāˁala(t) III msd.] göçme Ar hacara هجر zgöçtü

muhacim

Ar *muhācim مهاجم z [#hcm mufāˁil III fa.] hücum eden Ar hacama هجم zsaldırdı

muhacir

Ar muhācir مهاجر z [#hcr mufāˁil III fa.] hicret eden, göçen Ar hacara هجر zgöçtü