muhaberat

muganni

Arapça ġny kökünden gelen muġanni مغنّي z "şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaniya غَنِىَ z "sesini titreterek şarkı söyledi, kumru gibi öttü" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mugayir

Arapça ġyr kökünden gelen muġāyir مغاير z "farklılaşan, aykırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāyara غَايَرَ z "farklılaştı, ayrıştı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ġayr غير z "farklı, başka" sözcüğünün (III) fiilidir.

muğber

Arapça ġbr kökünden gelen muġbarr مغبرّ z "gücenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabira غَبِرَ z "bozuldu, gücendi" fiilinden alıntıdır.

muğlak

Arapça ġlḳ kökünden gelen muġlaḳ مغلق z "kapalı, kilitli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaliḳa غلق z "kapı kilitlendi, sürgülenip kapandı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

muhabbet

Arapça ḥbb kökünden gelen maḥabba(t) محبّة z "dost olma, sevme, ahbaplık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabba حبّ z "sevdi, dost idi" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

muhaberat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"haberleşme, yazışma" [ Servet-i Fünun - dergi, 1891]
muhaberatı çok olan bir adem yazdıracağı mektubların münderecatını bir fonografa söyleyib onu kâtibe ita ile... "... Suriye istihbarat örgütü" [ Cumhuriyet - gazete, 1982]
kaldırımlarda ellerinde telsizleri Muhaberat (Suriye istihbarat örgütü) mernsupları dolaşıyor.

Köken

Arapça χbr kökünden gelen muχābarāt مخابرات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muχābara(t) مخابرة z "haberleşme" sözcüğünün çoğuludur.

Daha fazla bilgi için muhabere maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yakın dönemde Suriye istihbarat örgütünün adından Türkçeye aktarılmıştır. Arapça kelimenin, Yeni-Osmanlıca muhabere sözcüğünden farklı anlamda kullanıldığına dikkat edilmelidir.

Benzer sözcükler

muhaberat devleti


25.02.2021
muhabere

Arapça χbr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muχābara(t) مخابرة z "haberleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χābara خَابَرَ z "haberleşti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır. Bu sözcük Arapça χabar خَبَر z "haber" sözcüğünün (III) fiilidir.

muhabir

Arapça χbr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muχābir مُخابِر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χābara خَابَرَ z "haberleşti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muhaceret

Arapça hcr kökünden gelen muhācara(t) مهاجرة z "göçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacara هجر z "göçtü" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muhacim

Arapça hcm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muhācim مهاجم z "hücum eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacama هجم z "saldırdı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muhacir

Arapça hcr kökünden gelen muhācir مهاجر z "hicret eden, göçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacara هجر z "göçtü" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.