muhayyile

muhatap

Arapça χṭb kökünden gelen muχāṭab مخاطب z "kendisine hitap edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṭaba خطب z "hitap etti" fiilinin mufāˁal vezninde (III) edilgen fiil sıfatııdır.

muhatara

Arapça χṭr kökünden gelen muχāṭara(t) مخاطرة z "tehlikeye atılma, tehlike" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خَطَرَ z "1. kuyruğunu (tehdit veya kaygı makamında) dikti, 2. bir düşünce veya duyguya uyandı, uyarıldı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muhavere

Arapça ḥwr kökünden gelen muḥāwara(t) محاورة z "1. karşılıklı konuşma, diyalog, 2. felsefede diyalektik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāra حَارَ z "geri döndü" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muhayyel

Arapça χyl kökünden gelen muχayyal مخيّل z "hayal edilmiş, hayalî" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāla خَالَ z "hayal etti, tasavvur etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhayyer

Arapça χyr kökünden gelen muχayyar مُخَيَّر z "seçme, seçilmiş, tercih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāra خَارَ z "seçti, tercih etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhayyile
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
muχayyile, müteχayyile: Phantasia, potentia imaginativa.

Köken

Arapça χyl kökünden gelen muχayyil مخيّل z "hayal eden" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça χāla خَالَ z "hayal etti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için hayal maddesine bakınız.

Ek açıklama

Muhayyele yanlıştır.


04.11.2014
muhbir

Arapça χbr kökünden gelen muχbir مخبر z "haber veren, ihbar eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabar خبر z "haber, bilgi" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhik

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen muḥiḳḳ مُحِقّ z "doğruyu yapan, hak gözeten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقّ z "doğru idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhip

Arapça ḥbb kökünden gelen muḥibb مُحِبّ z "seven" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabba حَبَّ z "sevdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhit

Arapça ḥwṭ kökünden gelen muḥīṭ محيط z "kuşatan, kucaklayan, çevre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāṭa حَاطَ z "kuşattı, çitle çevirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

muhkem

Arapça ḥkm kökünden gelen muḥkam محكم z "pekiştirilmiş, pek, berk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥkama أحكم z "berkitti, pekiştirdi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.