nısıf

nezd

Fa/OFa nazd نزد zyan, taraf, yakın ≈ Ave nazda- a.a.

nezgep

~? Erm mazgab մազկապ zsaç bağı § Erm maz saç Erm gab bağlamak, bağ

nezih

Ar nazīh نزه/نزيه z [#nzh faˁīl sf.] arınmış, günahtan ve kirden uzak duran Ar naziha نزه zarındı

nezir

Ar naḏr نَذْر z [#nḏr faˁl msd.] adama, adak Ar naḏara نَذَرَ zadadı (özellikle Allah'a)

nezle

Ar nuzla(t) نزلة z [#nzl fuˁla(t) mr.] halsizlik, hastalık, inme Ar nazala نزل zindi

nısıf

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
hissesi nıṣfı ki gendünüŋ has mülki, muğlara bağışladı [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
süciyle kaynadalar, nıṣfı kalınca andan soŋra süzeler

Ar niṣf نصف z [#nṣf fiˁl ] yarı, yarım

Benzer sözcükler: nısf

Bu maddeye gönderenler: insaf


15.12.2014
nice

<< ETü neçe ne kadar ETü ne +çA2

nicelik

TTü nice +lIk

nick

İng nick [abb.] İng nickname takma ad, lakap << İng eke-name ikinci ad, ek isim, a.a. § İng eke de, dahi (edat), ek, ilave (ad) İng name isim (<< Ger *namn a.a. )

niçin
nida

Ar nidāˀ ندَى z [#ndy fiˁāl msd.] ses, bağırış Ar nadā ندا zseslendi, bağırdı