nısıf

nezd

Farsça ve Orta Farsça nazd نزد z "yan, taraf, yakın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nazda- sözcüğü ile eş kökenlidir.

nezgep

Ermenice mazgab մազկապ z "saç bağı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice maz "saç" ve Ermenice gab "bağlamak, bağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

nezih

Arapça nzh kökünden gelen nazīh نزه/نزيه z "arınmış, günahtan ve kirden uzak duran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نزه z "arındı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

nezir

Arapça nḏr kökünden gelen naḏr نَذْر z "adama, adak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḏara نَذَرَ z "adadı (özellikle Allah'a)" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nezle

Arapça nzl kökünden gelen nuzla(t) نزلة z "halsizlik, hastalık, inme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

nısıf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
hissesi nıṣfı ki gendünüŋ has mülki, muğlara bağışladı [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
süciyle kaynadalar, nıṣfı kalınca andan soŋra süzeler

Köken

Arapça nṣf kökünden gelen niṣf نصف z "yarı, yarım" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

nısf

Bu maddeye gönderenler

insaf


15.12.2014
nice

Eski Türkçe neçe "ne kadar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ne sözcüğünden Eski Türkçe +çA2 ekiyle türetilmiştir.

nicelik

Türkiye Türkçesi nice sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

nick

İngilizce nick sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce nickname "takma ad, lakap" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce eke-name "ikinci ad, ek isim, takma ad, lakap" sözcüğünden evrilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce eke "de, dahi (edat), ek, ilave (ad)" ve İngilizce name "isim" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *namn biçiminden evrilmiştir. )

niçin
nida

Arapça ndy kökünden gelen nidāˀ ندَى z "ses, bağırış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadā ندا z "seslendi, bağırdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.