nalbur

nakkare

Arapça nḳr kökünden gelen naḳāra(t) نقّارة z "küçük davul, def" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳara نقر z "parmak şıklattı, def çaldı" fiilinin faˁāla(t) vezninde türevidir.

nakkaş

Arapça nḳş kökünden gelen naḳḳāş نقّاش z "nakışçı, ressam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaşa نقش z "boyadı, resmetti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

nakz

Arapça nḳḍ kökünden gelen naḳḍ نَقْض z "yıkma, tahrip etme, geçersiz kılma, çelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaḍa نَقَضَ z "yıktı, geçersiz kıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nal

Arapça nˁl kökünden gelen naˁl نَعْل z "1. ip veya kayışla bağlı ayaklık, sandal veya nalın, 2. at nalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice nˁl kökünden gelen naˁal נעל z "ip veya kayışla bağlı ayaklık, sandal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice nāˁal "bağlamak" fiilinden türetilmiştir.

nalbant

Farsça naˁl-band نَعْلبَند z "nal yapan ve takan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça naˁl نعل z "nal" ve Farsça band بند z "bağlayan" sözcüklerinin bileşiğidir.

nalbur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İstanbul Mahkemesi 121 no. Şeriye Sicili, 1816]
arzıhalde mezkurül isim naˁlbūrlar kethudası Mustafa Ağa [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
naˁlber [Türkçe zebanzedi] naˁlbūr

Köken

Farsça naˁlbar نعلبر z "nalcı, demirci" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça naˁl نعل z ve Farsça bar بر z "getiren, üreten" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için nal, +ber maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

nalburiye


14.11.2017
nalça

Farsça naˁlçe نعلچه z "nalcık, ayakkabı tabanı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça naˁl نعل z "sandal, at nalı" sözcüğünün küçültme halidir.

nale

Farsça nāle ناله z "inilti, feryat" sözcüğünden alıntıdır.

nalet

Arapça laˁna(t) لعنة z "lanet" sözcüğünden alıntıdır.

nalın

Arapça naˁlayn نَعْلَين z "bir çift sandal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nˁl kökünden gelen naˁl نَعْل z "sandal, at nalı" sözcüğünün ikil (dual) halidir.

nam

Farsça ve Orta Farsça nām نام z "ad, isim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nāman- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) biçiminden evrilmiştir.