nam

nalbur

Fa naˁlbar نعلبر znalcı, demirci § Ar naˁl نعل z Fa bar بر zgetiren, üreten

nalça

Fa naˁlçe نعلچه z [küç.] nalcık, ayakkabı tabanı Ar naˁl نعل zsandal, at nalı +ça3

nale

Fa nāle ناله zinilti, feryat

nalet

Ar laˁna(t) لعنة zlanet

nalın

Ar naˁlayn نَعْلَين z [dual.] bir çift sandal Ar naˁl نَعْل z [#nˁl] sandal, at nalı +ayn

nam

[ Codex Cumanicus, 1303]
nomen - Fa: nam - Tr: at [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Her menzile baχ bağlı dutar vaḳˁa vü nāmı [her menzilde bir olay ve isim kayıtlıdır]

Fa/OFa nām نام zad, isim << EFa/Ave nāman- a.a. << HAvr *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) a.a.

Not: Aynı HAvr kökten Sans nāman नामन्, Kürd nav, EYun ónyma, Lat nomen, Fr nom, İng name/noun, Alm Name, Erm anun անուն "isim".

Benzer sözcükler: namı diğer, namı yürümek, namlı


11.08.2015
namahrem

Fa nā-maḥram نامحرم zharem dairesi dışında kalan (dolayısıyla nikâhı caiz olan) kişi, yabancı

namaste

Sans namastē «sana boyun eğiyorum», Hintçe selam sözü Sans namas नमस् zboyun eğerek saygı gösterme, temenna etme

namaz

Fa namāz نماز z1. saygı veya ibadet amacıyla yere kapanma, temenna, 2. İslami ibadet biçimi << OFa namaç/namāz a.a. ≈ Ave nəmah- temenna, ibadet

namdar

Fa nāmdār نامدار zisim sahibi, namlı

name

Fa nāme نامه zbirine hitaben yazılan yazı, mektup << OFa nāmag a.a. OFa nām isim +a