namaste

nale

Fa nāle ناله zinilti, feryat

nalet

Ar laˁna(t) لعنة zlanet

nalın

Ar naˁlayn نَعْلَين z [dual.] bir çift sandal Ar naˁl نَعْل z [#nˁl] sandal, at nalı +ayn

nam

Fa/OFa nām نام zad, isim << EFa/Ave nāman- a.a. << HAvr *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) a.a.

namahrem

Fa nā-maḥram نامحرم zharem dairesi dışında kalan (dolayısıyla nikâhı caiz olan) kişi, yabancı

namaste

"iki elin ayalarını birleştirerek verilen Hint selamı" [ Hürriyet - gazete, 2007]
çevrelerini saran ve gülümseyerek geleneksel selamlarını verip 'Namaste' diyen halk onları da gülümsetiyor

Sans namastē «sana boyun eğiyorum», Hintçe selam sözü Sans namas नमस् zboyun eğerek saygı gösterme, temenna etme

 namaz


20.08.2017
namaz

Fa namāz نماز z1. saygı veya ibadet amacıyla yere kapanma, temenna, 2. İslami ibadet biçimi << OFa namaç/namāz a.a. ≈ Ave nəmah- temenna, ibadet

namdar

Fa nāmdār نامدار zisim sahibi, namlı

name

Fa nāme نامه zbirine hitaben yazılan yazı, mektup << OFa nāmag a.a. OFa nām isim +a

namert

Fa nā-mard نامرد zadam değil Fa nā+ mard مرد zadam

namlu

Yun lámna/lamneîon λαμνί zkılıç veya bıçak ağzı, ok temreni Lat lamina a.a. +(t)ion