nan(o)

namlu

Yunanca lámna veya lamneîon λαμνί z "kılıç veya bıçak ağzı, ok temreni" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen lamina sözcüğünden alıntıdır.

namus

Arapça nāmūs ناموس z "töre, yasa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nūmūs veya nīmūs נומוס z "töre, yasa, din" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 888, 905.) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nómos νόμος z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1180.)

namütenahi

Farsça نا z "değil" ve Arapça nhw kökünden gelen mutanāhi متناهٍ z "sona eren, sonlu" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça nahā نها z "sona erdi, vardı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır. )

namzet

Farsça nāmzad نامزد z "1. sözlü, nişanlı, 2. bir göreve atanan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nām نام z "ad" ve Farsça zad زد z "vuran, vurma" sözcüklerinin bileşiğidir.

nan

Farsça nān نان z "ekmek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nān sözcüğünden evrilmiştir.

nan(o)+

İngilizce nano+ "[bileşik adlarda] 1. bir birimin milyarda biri, 2. aşırı derecede küçük" parçacığından alıntıdır. İngilizce parçacık Latince nanus "cüce" sözcüğünden alıntıdır.

nanay

Roma dilinde (Çingenece) nanay "yoktur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Roma dilinde (Çingenece) nan "değil" ve Roma dilinde (Çingenece) ay "-dir" sözcüklerinin bileşiğidir.

nane

Arapça nˁnˁ kökünden gelen naˁnāˁ نعناع z "nane bitkisi, mentha" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen nānˁā ננעא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

nanik

Fransızca la nique "parmağı buruna götürerek yapılan alay hareketi" sözcüğünden alıntıdır.

nankör

Farsça nānkūr نان كور z "küfran-ı nimet eden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nān نان z "ekmek" ve Farsça kūr كور z "görmez" sözcüklerinin bileşiğidir.

napalm

İngilizce napalm "jöleleştirilmiş patlayıcı sıvıların genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Louis Fieser, Amer. kimyacı.) İngilizce sözcük İngilizce naphthenic acid (NOT: Bu sözcük Latince naphtha "neft" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve İngilizce palmitic acid sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce deyim Latince palma "palmiye" sözcüğünden türetilmiştir. )