nanay

namus

Ar nāmūs ناموس ztöre, yasa Aram nūmūs/nīmūs נומוס ztöre, yasa, din (Kaynak: Jastrow sf. 888, 905.)EYun nómos νόμος za.a. (Kaynak: LS sf. 1180.)

namütenahi

§ Fa نا zdeğil Ar nā+ mutanāhi متناهٍ z [#nhw mutafāˁil VI fa.] sona eren, sonlu (Ar nahā نها zsona erdi, vardı )

namzet

Fa nāmzad نامزد z1. sözlü, nişanlı, 2. bir göreve atanan kimse § Fa nām نام zad Fa zad زد zvuran, vurma

nan

Fa nān نان zekmek << OFa nān a.a.

nan(o)+

İng nano+ [bileşik adlarda] 1. bir birimin milyarda biri, 2. aşırı derecede küçük Lat nanus cüce

nanay

[ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
nanay: (Kıbtî lisanından) Yok. şinanay: Hiç yok.

Roma nanay yoktur § Roma nan değil Roma ay -dir

Not: Karş. Lat non est "değil, yok".

Bu maddeye gönderenler: şinanay


10.12.2015
nane

Ar naˁnāˁ نعناع z [#nˁnˁ] nane bitkisi, mentha ≈ Aram nānˁā ננעא za.a.

nanik

Fr la nique parmağı buruna götürerek yapılan alay hareketi

nankör

Fa nānkūr نان كور zküfran-ı nimet eden § Fa nān نان zekmek Fa kūr كور zgörmez

napalm

İng napalm [abb.] jöleleştirilmiş patlayıcı sıvıların genel adı (İlk kullanım: 1944 Louis Fieser, Amer. kimyacı.) § İng naphthenic acid (Lat naphtha neft ) İng palmitic acid (Lat palma palmiye )

napoliten

Fr napolitain Napoli'li, Napoli'ye ait İt Napoli İtalya'da bir kent +(g)An- EYun neápolis νεάπολις zyeni kent