nanay

namus

Arapça nāmūs ناموس z "töre, yasa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nūmūs veya nīmūs נומוס z "töre, yasa, din" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 888, 905.) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nómos νόμος z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1180.)

namütenahi

Farsça نا z "değil" ve Arapça nhw kökünden gelen mutanāhi متناهٍ z "sona eren, sonlu" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça nahā نها z "sona erdi, vardı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır. )

namzet

Farsça nāmzad نامزد z "1. sözlü, nişanlı, 2. bir göreve atanan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nām نام z "ad" ve Farsça zad زد z "vuran, vurma" sözcüklerinin bileşiğidir.

nan

Farsça nān نان z "ekmek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nān sözcüğünden evrilmiştir.

nan(o)+

İngilizce nano+ "[bileşik adlarda] 1. bir birimin milyarda biri, 2. aşırı derecede küçük" parçacığından alıntıdır. İngilizce parçacık Latince nanus "cüce" sözcüğünden alıntıdır.

nanay
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
nanay: (Kıbtî lisanından) Yok. şinanay: Hiç yok.

Köken

Roma dilinde (Çingenece) nanay "yoktur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Roma dilinde (Çingenece) nan "değil" ve Roma dilinde (Çingenece) ay "-dir" sözcüklerinin bileşiğidir.

Ek açıklama

Karş. Latince non est "değil, yok".

Bu maddeye gönderenler

şinanay


10.12.2015
nane

Arapça nˁnˁ kökünden gelen naˁnāˁ نعناع z "nane bitkisi, mentha" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen nānˁā ננעא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

nanik

Fransızca la nique "parmağı buruna götürerek yapılan alay hareketi" sözcüğünden alıntıdır.

nankör

Farsça nānkūr نان كور z "küfran-ı nimet eden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nān نان z "ekmek" ve Farsça kūr كور z "görmez" sözcüklerinin bileşiğidir.

napalm

İngilizce napalm "jöleleştirilmiş patlayıcı sıvıların genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Louis Fieser, Amer. kimyacı.) İngilizce sözcük İngilizce naphthenic acid (NOT: Bu sözcük Latince naphtha "neft" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve İngilizce palmitic acid sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce deyim Latince palma "palmiye" sözcüğünden türetilmiştir. )

napoliten

Fransızca napolitain "Napoli'li, Napoli'ye ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca Napoli "İtalya'da bir kent" özel adından +(g)An- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca neápolis νεάπολις z "yeni kent" sözcüğünden alıntıdır.