nane

namütenahi

§ Fa نا zdeğil Ar nā+ mutanāhi متناهٍ z [#nhw mutafāˁil VI fa.] sona eren, sonlu (Ar nahā نها zsona erdi, vardı )

namzet

Fa nāmzad نامزد z1. sözlü, nişanlı, 2. bir göreve atanan kimse § Fa nām نام zad Fa zad زد zvuran, vurma

nan

Fa nān نان zekmek << OFa nān a.a.

nan(o)+

İng nano+ [bileşik adlarda] 1. bir birimin milyarda biri, 2. aşırı derecede küçük Lat nanus cüce

nanay

Roma nanay yoktur § Roma nan değil Roma ay -dir

nane

[ Codex Cumanicus, 1303]
menta - Fa: nana [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
zerdālū ve kuru naˁnaˁ yimek ve şarāb-ı reyhānī içmekdir [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bak şunun yediği naneye نانه (...) nane molla [ Sait Faik Abasıyanık, 1936]
böyle bir muhitte bir nane şekercinin kısa pantolonla gezmesi

Ar naˁnāˁ نعناع z [#nˁnˁ] nane bitkisi, mentha ≈ Aram nānˁā ננעא za.a.

Not: Türkçe karşılığı yarpız/yarpuz 'dur. • Nane yemek ve nane molla deyimlerinde muhtemelen afyon veya esrar kastedilmiştir.

Benzer sözcükler: nane limon, nane molla, nane şekeri, naneleşmek


13.04.2015
nanik

Fr la nique parmağı buruna götürerek yapılan alay hareketi

nankör

Fa nānkūr نان كور zküfran-ı nimet eden § Fa nān نان zekmek Fa kūr كور zgörmez

napalm

İng napalm [abb.] jöleleştirilmiş patlayıcı sıvıların genel adı (İlk kullanım: 1944 Louis Fieser, Amer. kimyacı.) § İng naphthenic acid (Lat naphtha neft ) İng palmitic acid (Lat palma palmiye )

napoliten

Fr napolitain Napoli'li, Napoli'ye ait İt Napoli İtalya'da bir kent +(g)An- EYun neápolis νεάπολις zyeni kent

nar1

Fa/OFa nār/anār نار/أنار znar ağacı ve meyvası ≈ Hit nurati-/nuúrma- a.a. ≈ Akad nurmû a.a.