nazım

nazım1

Arapça nẓm kökünden gelen naẓm نَظْم z "1. düzme, dizme, düzen, 2. şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi, düzdü, mısra dizdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nazım2

Arapça nẓm kökünden gelen nāẓim ناظم z "1. dizen, düzenleyen, şiir düzen, 2. cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi, düzenledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.