nazire

nazım2

Ar nāẓim ناظم z [#nẓm fāˁil fa.] 1. dizen, düzenleyen, şiir düzen, 2. cetvel Ar naẓama نَظَمَ zdizdi, düzenledi

nazır

Ar nāẓir ناظر z [#nẓr fāˁil fa.] bakan, nezaret eden Ar naẓara نظر zbaktı

Nazi

Alm Nazi [abb.] Alm nazional-sozialist ulusçu-sosyalist, Ulusal-Sosyalist Alman İşçi Partisi mensubu olan kimse Lat nationalis ulusal

nazik

Fa nāzuk نازك zince, zarif, nazlı << OFa nāzuk a.a.

nazil

Ar nāzil نازل z [#nzl fāˁil fa.] inen, indirilen Ar nazala نزل zindi

nazire

"benzer" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
bu sanem-i dil-nüvāz ü cān-güzāruŋ naẓīresini göz görmiş kulak işitmiş degüldür "... benzetme" [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
deryā-i ebrāruŋ matlaˁı ve aŋa naẓīre olan matlaˁlar zikr olınup

Ar naẓīra(t) نظيرة z [#nẓr faˁīlā(t) sf. fem.] başkasına bakarak yapılan şey, başka şiire cevaben yazılan şiir Ar naẓīr نظير zbakarak, görece, benzer

 nazar


09.12.2014
ne(o)+

Fr/İng neo+ [bileşik adlarda] yeni EYun néos νέος zyeni << HAvr *néw-i̯o-s a.a.

ne1

<< ETü ne soru zamiri

ne2 - ne

Fa ne ... ne نه...نه zolumsuz seçenek bağlacı << HAvr *ne olumsuzluk edatı

nebat

Ar nabāt نبات z [#nbt faˁāl ] yerden bitme şey, bitki Ar nabata نبت z(bitki) bitti, yetişti

nebbaş

Ar nabbāş نبّاش z [#nbş faˁˁāl mesl.] toprak kazıcı, mezar soyucu Ar nabaşa نَبَشَ ztoprağı kazdı, mezar soydu