neşe

nesir

Ar naṯr نَثْر z [#ns̠r faˁl msd.] 1. salma, saçma, dağıtma, 2. serbest yazı, nazım karşıtı Ar naṯara نَثَرَ z1. saldı, saçtı, dağıttı, 2. düzyazı yazdı ≈ İbr nātar נָתַר zsalmak, saçmak, dağıtmak

neskafe

marka Nescafé hazır kahve markası (İlk kullanım: 1938 Nestlé SA, İsviçre firması.) öz Henri Nestlé Alman asıllı İsviçreli girişimci (1814-1890)

nesne

<< OTü nerse/nese/nesene ne ise << ETü ne erse

nesnel

TTü nesne +Al

nesrin

Fa nasrīn نسرين zyaban gülü

neşe

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ol soyurġamakġa neşātlu kişi [cömertliğe sevinen kişi] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
neşve نشوة: Percipere bonum odorem [güzel koku almak] & vino capi, ebrium fieri [şarap almak, sarhoş olmak]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
neş'e نشىٔه: Keyf, hoş-ser olma. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
neş'e نشىٔه: (...) Keyif, sevinç, neşat, hatır küşayişi. 3. Hafif sarhoşluk. (Bu sonuncu manasıyla doğrusu 'neşve'dir.)

Ar naşāṭ نشاط z [#nşṭ faˁāl msd.] sevinç, neşe Ar naşwa(t) نشوة z [#nşw faˁla(t) msd.] güzel koku veya alkolle başı dönme, sarhoşluk, coşku

Not: İki ayrı Arapça sözcük Türkçe kullanımda 18. veya 19. yy'da birleştirilmiştir. Neş'e نشىٔه yazımı Türkçeye özgüdür. • Güncel kullanımda neşve biçimi ender olarak "tasavvuf veya din sarhoşluğu" anlamında kullanılır.

Benzer sözcükler: neşelenmek, neşeli, neşesiz, neşve


26.08.2015
neşet

Ar naşˀa(t) نشأة z [#nşA faˁla(t) msd.] doğma, çıkma, (akarsu) kaynama, kaynak Ar naşaˀa نشأ zçıktı, belirdi, (su) kaynadı

neşid

Ar naşīd/naşīda(t) نشيد z [#nşd faˁīl sf.] yakarış, ilahi Ar naşada نشد zyakardı, dua etti

neşir

Ar naşr نشر z [#nşr faˁl msd.] yaymak, saçmak, özellikle bir yazıyı yaymak Ar naşara نشر zyaydı, saçtı, dağıttı ≈ Aram nəşār נשׁר zsalmak, saçmak

neşter

Fa nīştar نيشتر zarı sivrisi, mec. cerrah bıçağı Fa nīş نيش zsivri, delici +tar

neşvünema

Ar naşˀ wa namāˀ نشء و نماء zgelişip serpilme § Ar naşˀ نشء z [#nşA faˁl msd.] gelişme, peyda olma, (bitki) filiz sürme Ar namāˀ نماء z [#nmw faˁl msd.] çoğalma, büyüme