neşir

nesnel

TTü nesne +Al

nesrin

Fa nasrīn نسرين zyaban gülü

neşe

Ar naşāṭ نشاط z [#nşṭ faˁāl msd.] sevinç, neşe Ar naşwa(t) نشوة z [#nşw faˁla(t) msd.] güzel koku veya alkolle başı dönme, sarhoşluk, coşku

neşet

Ar naşˀa(t) نشأة z [#nşA faˁla(t) msd.] doğma, çıkma, (akarsu) kaynama, kaynak Ar naşaˀa نشأ zçıktı, belirdi, (su) kaynadı

neşid

Ar naşīd/naşīda(t) نشيد z [#nşd faˁīl sf.] yakarış, ilahi Ar naşada نشد zyakardı, dua etti

neşir

[ anon., Munyatu'l-Ghuzat, <1400]

Ar naşr نشر z [#nşr faˁl msd.] yaymak, saçmak, özellikle bir yazıyı yaymak Ar naşara نشر zyaydı, saçtı, dağıttı ≈ Aram nəşār נשׁר zsalmak, saçmak

Not: Karş. Aram nşr נשר ve İbr ntr נתר "salmak, saçmak". Aram /ş/ = İbr /t/ eşdeğerliği genel kuraldır. Ar naṯara "saldı, saçtı" > naṯr "serbest yazı, nesir" aynı kökün özgün Arapça biçimini, naşara ise muhtemelen Arami kaynaklı bir varyantı temsil eder.

Benzer sözcükler: neşren, neşretmek, neşriyat

Bu maddeye gönderenler: intişar (münteşir), menşur, nesir (mensur)


01.09.2017
neşter

Fa nīştar نيشتر zarı sivrisi, cerrah bıçağı Fa nīş نيش zbıçak ve hançerin sivri tarafı, arı sivrisi

neşvünema

Ar naşˀ wa namāˀ نشء و نماء zgelişip serpilme § Ar naşˀ نشء z [#nşA faˁl msd.] gelişme, peyda olma, (bitki) filiz sürme Ar namāˀ نماء z [#nmw faˁl msd.] çoğalma, büyüme

net1

Fr net 1. temiz, fazlası veya pürüzü olmayan, 2. flu olmayan (görüntü) << Lat nitidus parlak, şık, yakışıklı Lat nitere parlamak +id°

net2

İng net balık ağı, her çeşit ağ << Eİng nett a.a. << Ger

netameli

Ar natāna(t) نتانة z [#ntn faˁāla(t) msd.] pis koku, çürüme kokusu Ar natana نتن zçürüdü, pis koku yaydı