nektar

nekr(o)+

Fransızca nécro+ veya İngilizce necro+ "[bileşik adlarda] ölü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nekrós νεκρός z "ölü, ceset" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nek-ro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nek-1 "ölmek" kökünden türetilmiştir.

nekre

Arapça nkr kökünden gelen nakra(t) نكرة z "bilinmeyen şey, belirsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakara نكر z "bilmedi, inkâr etti" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

nekrofil

Fransızca nécrophile "ölü sevici" sözcüğünden alıntıdır.

nekropol

Fransızca nécropole "ölüler kenti, antik mezarlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nekrópolis νεκρόπολις z sözcüğünden alıntıdır.

nekroz

Fransızca nécrose "doku veya hücre ölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nekrósis νεκρόσις z "ölüm hali" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nekróō νεκρόω z "ölmek" fiilinden +osis ekiyle türetilmiştir.

nektar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ölümsüzlük içkisi" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
garb masallarında ilahların, ilahelerin içkisi olarak tanıtılan nektar "... arıların çiçekten elde ettiği öz suyu" [ Milliyet - gazete, 1955]
çiçek ve otlardan topladıkları 'Nektar'ları kovanlarına getirip "... şeker ve glikozla seyreltilmiş meyve özü" [ Milliyet - gazete, 1968]
modern tesislerde el değmeden.hazırlanan tabii meyva ve sebze suları ve nektarlar, vitamininden hiçbir şey kaybetmeden

Köken

Fransızca néctar "çok leziz içki, çiçek veya meyve özü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néktar νέκταρ z "tanrıların ölümsüzlük içkisi, ab-ı hayat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice yazılı örneği bulunmayan *yayin niḳṭar יינ נקטר z "reçineli şarap" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice niḳṭar נקטר z "reçinelendirilmiş, tütsülenmiş" sözcüğünden türetilmiştir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳāṭar קטר z "halkalandı, dumanı tüttü" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yunanca sözcüğün kökenine ilişkin geniş literatür için ▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 741-742, ▪ Rafal Rosól, Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen sf. 196. Kretschmer ve M. Masson'un Sami kökenine karşı çıkan görüşleri zayıftır.

Bu maddeye gönderenler

nektarin


19.08.2017
nektarin

İngilizce nectarine "bir tür havsız şeftali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce nectar "mitolojide tanrıların içeceği, meyve veya çiçek özü" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

nem

Farsça nam نم z "yaşlık, yaş (isim ve sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nab- veya namb- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nebʰ- "yaş, rutubet, ıslaklık" biçiminden evrilmiştir.

nema

Arapça nmw kökünden gelen namāˀ نماء z "artış, bereket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça namā نما z "arttı, çoğaldı, bereket buldu" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

nematod

Fransızca ve İngilizce nematode "ipliksi yapıda asalak kurtçuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nḗma, nḗmat- νήμα z "iplik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca néō νέω z "eğirmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

nemçe

Sırpça njemac "«dilsiz», Slavca bilmez, yabancı, Alman" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Eski Slavca nyem- нěmъ z "dilsiz" sözcüğünden evrilmiştir.