nevazil

netice

Ar natīca(t) نتيجة z [#ntc faˁīlā(t) sf. fem.] sonuç, ürün, çıkan şey Ar nataca نتج züretti, çıkardı, sonuç verdi

network

İng network ağ şeklinde örülmüş şey, (mec.) iletişim ağı § İng net İng work

nev

Fa nav نو zyeni << OFa nav/nō/nōg a.a. ≈ Ave nava- a.a. << HAvr *néw-i̯o-s a.a.

neva

Fa navā نَوا zmelodi, nağme, armoni, (mec.) düzen ≈ Ave nivag a.a. Ave ni+ vak-, vaç- seslenmek, söylemek << HAvr *wekʷ- a.a.

nevale

Ar nawāla(t) نَوَالة z [#nwl faˁāla(t) mr.] ihsan, harçlık, yolluk Ar nāla نَالَ zverdi, sundu, ihsan etti

nevazil

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
nevāzil-i çarχ-ı fitne-engiz [fitneci feleğin darbesi] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
nevāzil: (...) 2. tr. fd. [Türkçe tekil] zükâm. Nevāzile uğradım, nevāzil oldum. (Bu maˁna, 'nezle'nin cemˁi zuˁm olunmakdan [çoğulu sanılmasından] tevellüd etmiştir.)

Ar nawāzil نوازل z [#nzl fawāˁil çoğ.] başa gelen talihsizlikler Ar nāzila(t) نازلة z [t.] «inen şey», kaderin sillesi, bela, felaket

 nüzul

Not: Halk kullanımında nezle sözcüğüyle eş anlamlıdır.


02.07.2021
nevbahar

Fa navbahār نوبهار zilkbahar

nevi

Ar nawˁ نوع z [#nwˁ faˁl ] cins, çeşit

nevir

~? Ar nūr نُور zaydınlık, ışık

nevmit

Fa nawmīd/na-umīd نَوْمِيد zumutsuz << Fa nā+ umīd اوميد zumut

nevr(o)+

Fr/İng neuro+ [bileşik adlarda] sinir EYun neúron νεύρον zsinir << HAvr *(s)nḗh₁wr̥ (*(s)nḗwr̥) sinir, kas kirişi HAvr *(s)neh₁- (*(s)nē-) sinir, kas lifi