nevroz

nevmit

Farsça nawmīd veya na-umīd نَوْمِيد z "umutsuz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça umīd اوميد z "umut" sözcüğünden evrilmiştir.

nevr(o)+

Fransızca ve İngilizce neuro+ "[bileşik adlarda] sinir" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca neúron νεύρον z "sinir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)nḗh₁wr̥ (*(s)nḗwr̥) "sinir, kas kirişi" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)neh₁- (*(s)nē-) "sinir, kas lifi" kökünden türetilmiştir.

nevralji

Fransızca neuralgie "sinir ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néuron νέυρον z "sinir" ve Eski Yunanca álgos άλγος z "acı" sözcüklerinin bileşiğidir.

nevrasteni

Fransızca nevrasthénie "sinir zayıflığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néuron νέυρον z "sinir" ve Eski Yunanca asthéneia ασθένεια z "güçsüzlük, zaaf" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca asthenḗs ασθενής z "güçsüz, zayıf" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca sthénō σθένω z "güçlü olmak" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.)

nevresim

Farsça nav-rasm نو رسم z "yeni usul, yeni tip, yeni moda" sözcüğünden alıntıdır.

nevroz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Névrose [Fr.]: nevroz, maraz-ı asabi .

Köken

Fransızca neurose, neurot- "sinir hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen neurosis sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1776-84 William Cullen, İskoç hekim.) Bu sözcük Eski Yunanca neúron "sinir" sözcüğünden +osis ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için nevr(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

nevrotik


26.04.2019
nevruz

Farsça ve Orta Farsça navrūz نو روز z "eski İran takviminde yılbaşı günü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça nav نو z "yeni" ve Farsça ve Orta Farsça rōz روز z "gün" sözcüklerinin bileşiğidir.

nevzuhur

Farsça navẓuhūr نو ظهور z "yeni zuhur eden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nav نو z "yeni" ve Arapça ẓuhūr ظهور z "belirme, ortaya çıkma" sözcüklerinin bileşiğidir.

new age

İngilizce new age "1. yeni çağ, 2. yeni spiritüalizm akımlarına mensup, 3. bir tür müzik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce new "yeni" ve İngilizce age "çağ" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen eäge sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aetaticum sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince aynı anlama gelen aevum sözcüğünden türetilmiştir. )

newbie

İngilizce newbie "acemi (ABD argo)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce new "yeni" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *neuja- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s biçiminden evrilmiştir.

ney

Farsça nāy veya nay ناى/نى z "kamış, kamıştan yapılan çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça nād veya nad "kamış, kargı, ok" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe nāḍá नाड z "kamış, kargı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )