newbie

nevresim

Fa nav-rasm نو رسم zyeni usul, yeni tip, yeni moda

nevroz

Fr neurose, neurot- sinir hastalığı YLat neurosis a.a. (İlk kullanım: 1776-84 William Cullen, İskoç hekim.) EYun neúron sinir +osis

nevruz

Fa/OFa navrūz نو روز zeski İran takviminde yılbaşı günü § Fa/OFa nav نو zyeni Fa/OFa rōz روز zgün

nevzuhur

Fa navẓuhūr نو ظهور zyeni zuhur eden § Fa nav نو zyeni Ar ẓuhūr ظهور zbelirme, ortaya çıkma

new age

İng new age 1. yeni çağ, 2. yeni spiritüalizm akımlarına mensup, 3. bir tür müzik § İng new yeni İng age çağ (EFr eäge a.a. OLat aetaticum a.a. Lat aevum a.a. )

newbie

[ Ekşi Sözlük, 1999]
newbie: ilk defa rorqual'daki mud'da rastladığım bir terimdi. "yeni yetme çömez" gibi bir anlama geliyor. [ Ekşi Sözlük, 2004]
newbie: bir oyuna yeni başlamış kişi. bir ortama yeni başlamış kişiler hakkında da söylenebilir, ayrıca aşağılama anlamında kullananlar da vardır.

İng newbie acemi (ABD argo) İng new yeni << Ger *neuja- a.a. << HAvr *néw-i̯o-s a.a.

 ne(o)+

Bu maddeye gönderenler: new age (anti-aging), nubuk


12.08.2017
ney

Fa nāy/nay ناى/نى zkamış, kamıştan yapılan çalgı << OFa nād/nad kamış, kargı, ok (≈ Sans nāḍá नाड zkamış, kargı )

neyzen

Fa nāyzan نايزن zney çalan

nezafet

Ar naẓāfa(t) نظافة z [#nẓf faˁāla(t) msd.] temizlik, paklık Ar naẓufa نظف ztemiz ve pak idi

nezaket

Fa nāzuk نازك znazik

nezaret

Ar niẓāra(t) نظارة z [#nẓr fiˁāla(t) msd.] bakma, bakım, gözetim, denetim Ar naẓara نظر zbaktı