ney

nevroz

Fransızca neurose, neurot- "sinir hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen neurosis sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1776-84 William Cullen, İskoç hekim.) Bu sözcük Eski Yunanca neúron "sinir" sözcüğünden +osis ekiyle türetilmiştir.

nevruz

Farsça ve Orta Farsça navrūz نو روز z "eski İran takviminde yılbaşı günü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça nav نو z "yeni" ve Farsça ve Orta Farsça rōz روز z "gün" sözcüklerinin bileşiğidir.

nevzuhur

Farsça navẓuhūr نو ظهور z "yeni zuhur eden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nav نو z "yeni" ve Arapça ẓuhūr ظهور z "belirme, ortaya çıkma" sözcüklerinin bileşiğidir.

new age

İngilizce new age "1. yeni çağ, 2. yeni spiritüalizm akımlarına mensup, 3. bir tür müzik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce new "yeni" ve İngilizce age "çağ" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen eäge sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aetaticum sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince aynı anlama gelen aevum sözcüğünden türetilmiştir. )

newbie

İngilizce newbie "acemi (ABD argo)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce new "yeni" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *neuja- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s biçiminden evrilmiştir.

ney
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
tronbeta - Fa: nay - Tr: burguča [boruçe] [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
neyleri söyletdiler, defleri yıpratdılar

Köken

Farsça nāy veya nay ناى/نى z "kamış, kamıştan yapılan çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça nād veya nad "kamış, kargı, ok" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe nāḍá नाड z "kamış, kargı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Ek açıklama

Ermenice ned նետ "ok" Orta Farsçadan alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler

neyzen


10.04.2015
neyzen

Farsça nāyzan نايزن z "ney çalan" sözcüğünden alıntıdır.

nezafet

Arapça nẓf kökünden gelen naẓāfa(t) نظافة z "temizlik, paklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓufa نظف z "temiz ve pak idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

nezaket

Farsça nāzuk نازك z "nazik" sözcüğünden türetilmiştir.

nezaret

Arapça nẓr kökünden gelen niẓāra(t) نظارة z "bakma, bakım, gözetim, denetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

nezd

Farsça ve Orta Farsça nazd نزد z "yan, taraf, yakın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nazda- sözcüğü ile eş kökenlidir.