nezafet

nevzuhur

Farsça navẓuhūr نو ظهور z "yeni zuhur eden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nav نو z "yeni" ve Arapça ẓuhūr ظهور z "belirme, ortaya çıkma" sözcüklerinin bileşiğidir.

new age

İngilizce new age "1. yeni çağ, 2. yeni spiritüalizm akımlarına mensup, 3. bir tür müzik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce new "yeni" ve İngilizce age "çağ" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen eäge sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aetaticum sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince aynı anlama gelen aevum sözcüğünden türetilmiştir. )

newbie

İngilizce newbie "acemi (ABD argo)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce new "yeni" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *neuja- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s biçiminden evrilmiştir.

ney

Farsça nāy veya nay ناى/نى z "kamış, kamıştan yapılan çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça nād veya nad "kamış, kargı, ok" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe nāḍá नाड z "kamış, kargı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

neyzen

Farsça nāyzan نايزن z "ney çalan" sözcüğünden alıntıdır.

nezafet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
kemāl-i letāfetü neẓāfet ile mevsūf olan āb-i germ üzre bir hammām-i ˁālī binā eyledi [hoşluğu ve temizliğiyle ünlü olan sıcak su kaynağı üzerine bir yüksek hamam inşa etti]

Köken

Arapça nẓf kökünden gelen naẓāfa(t) نظافة z "temizlik, paklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓufa نظف z "temiz ve pak idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.


09.12.2014
nezaket

Farsça nāzuk نازك z "nazik" sözcüğünden türetilmiştir.

nezaret

Arapça nẓr kökünden gelen niẓāra(t) نظارة z "bakma, bakım, gözetim, denetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

nezd

Farsça ve Orta Farsça nazd نزد z "yan, taraf, yakın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nazda- sözcüğü ile eş kökenlidir.

nezgep

Ermenice mazgab մազկապ z "saç bağı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice maz "saç" ve Ermenice gab "bağlamak, bağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

nezih

Arapça nzh kökünden gelen nazīh نزه/نزيه z "arınmış, günahtan ve kirden uzak duran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نزه z "arındı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.