nezd

ney

Farsça nāy veya nay ناى/نى z "kamış, kamıştan yapılan çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça nād veya nad "kamış, kargı, ok" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe nāḍá नाड z "kamış, kargı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

neyzen

Farsça nāyzan نايزن z "ney çalan" sözcüğünden alıntıdır.

nezafet

Arapça nẓf kökünden gelen naẓāfa(t) نظافة z "temizlik, paklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓufa نظف z "temiz ve pak idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

nezaket

Farsça nāzuk نازك z "nazik" sözcüğünden türetilmiştir.

nezaret

Arapça nẓr kökünden gelen niẓāra(t) نظارة z "bakma, bakım, gözetim, denetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

nezd
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 1400 yılından önce]

Köken

Farsça ve Orta Farsça nazd نزد z "yan, taraf, yakın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nazda- sözcüğü ile eş kökenlidir.


21.03.2013
nezgep

Ermenice mazgab մազկապ z "saç bağı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice maz "saç" ve Ermenice gab "bağlamak, bağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

nezih

Arapça nzh kökünden gelen nazīh نزه/نزيه z "arınmış, günahtan ve kirden uzak duran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نزه z "arındı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

nezir

Arapça nḏr kökünden gelen naḏr نَذْر z "adama, adak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḏara نَذَرَ z "adadı (özellikle Allah'a)" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nezle

Arapça nzl kökünden gelen nuzla(t) نزلة z "halsizlik, hastalık, inme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

nısıf

Arapça nṣf kökünden gelen niṣf نصف z "yarı, yarım" sözcüğünden alıntıdır.