nezir

nezaket

Fa nāzuk نازك znazik

nezaret

Ar niẓāra(t) نظارة z [#nẓr fiˁāla(t) msd.] bakma, bakım, gözetim, denetim Ar naẓara نظر zbaktı

nezd

Fa/OFa nazd نزد zyan, taraf, yakın ≈ Ave nazda- a.a.

nezgep

~? Erm mazgab մազկապ zsaç bağı § Erm maz saç Erm gab bağlamak, bağ

nezih

Ar nazīh نزه/نزيه z [#nzh faˁīl sf.] arınmış, günahtan ve kirden uzak duran Ar naziha نزه zarındı

nezir

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
neẕr kıldı Mevlā taˁālā maŋa ˁıyāl bérse anı muḥarrar kılur-men [Mevla bana evlat verse onu azat ederim]. Muḥarrar, āzād témek bolur. [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
neẕrine vefā idüp didügi mıḳdār akça çıkarup bir χıẕmetkāre virdi [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
yüz guruş neẕrimi tekye-i Bayram-i Velī fukarālarına taksīm idüp χayr duˁālariyle şerefyāb olup

Ar naḏr نَذْر z [#nḏr faˁl msd.] adama, adak Ar naḏara نَذَرَ zadadı (özellikle Allah'a)


20.08.2017
nezle

Ar nuzla(t) نزلة z [#nzl fuˁla(t) mr.] halsizlik, hastalık, inme Ar nazala نزل zindi

nısıf

Ar niṣf نصف z [#nṣf fiˁl ] yarı, yarım

nice

<< ETü neçe ne kadar ETü ne +çA2

nicelik

TTü nice +lIk

nick

İng nick [abb.] İng nickname takma ad, lakap << İng eke-name ikinci ad, ek isim, a.a. § İng eke de, dahi (edat), ek, ilave (ad) İng name isim (<< Ger *namn a.a. )