nezir

nezaket

Farsça nāzuk نازك z "nazik" sözcüğünden türetilmiştir.

nezaret

Arapça nẓr kökünden gelen niẓāra(t) نظارة z "bakma, bakım, gözetim, denetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

nezd

Farsça ve Orta Farsça nazd نزد z "yan, taraf, yakın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nazda- sözcüğü ile eş kökenlidir.

nezgep

Ermenice mazgab մազկապ z "saç bağı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice maz "saç" ve Ermenice gab "bağlamak, bağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

nezih

Arapça nzh kökünden gelen nazīh نزه/نزيه z "arınmış, günahtan ve kirden uzak duran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نزه z "arındı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

nezir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
neẕr kıldı Mevlā taˁālā maŋa ˁıyāl bérse anı muḥarrar kılur-men [Mevla bana evlat verse onu azat ederim]. Muḥarrar, āzād témek bolur. [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
neẕrine vefā idüp didügi mıḳdār akça çıkarup bir χıẕmetkāre virdi [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
yüz guruş neẕrimi tekye-i Bayram-i Velī fukarālarına taksīm idüp χayr duˁālariyle şerefyāb olup

Köken

Arapça nḏr kökünden gelen naḏr نَذْر z "adama, adak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḏara نَذَرَ z "adadı (özellikle Allah'a)" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.


20.08.2017
nezle

Arapça nzl kökünden gelen nuzla(t) نزلة z "halsizlik, hastalık, inme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

nısıf

Arapça nṣf kökünden gelen niṣf نصف z "yarı, yarım" sözcüğünden alıntıdır.

nice

Eski Türkçe neçe "ne kadar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ne sözcüğünden Eski Türkçe +çA2 ekiyle türetilmiştir.

nicelik

Türkiye Türkçesi nice sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

nick

İngilizce nick sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce nickname "takma ad, lakap" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce eke-name "ikinci ad, ek isim, takma ad, lakap" sözcüğünden evrilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce eke "de, dahi (edat), ek, ilave (ad)" ve İngilizce name "isim" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *namn biçiminden evrilmiştir. )