nezle

nezaret

Ar niẓāra(t) نظارة z [#nẓr fiˁāla(t) msd.] bakma, bakım, gözetim, denetim Ar naẓara نظر zbaktı

nezd

Fa/OFa nazd نزد zyan, taraf, yakın ≈ Ave nazda- a.a.

nezgep

~? Erm mazgab մազկապ zsaç bağı § Erm maz saç Erm gab bağlamak, bağ

nezih

Ar nazīh نزه/نزيه z [#nzh faˁīl sf.] arınmış, günahtan ve kirden uzak duran Ar naziha نزه zarındı

nezir

Ar naḏr نَذْر z [#nḏr faˁl msd.] adama, adak Ar naḏara نَذَرَ zadadı (özellikle Allah'a)

nezle

[ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Dürr-i Meknûn, 1465]
nuzle [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
nuslá [nüzla]: scesa infermita [hafif hastalık] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
nüzlet, nüzle vul. nuzla.

Ar nuzla(t) نزلة z [#nzl fuˁla(t) mr.] halsizlik, hastalık, inme Ar nazala نزل zindi

 nüzul

Not: Sözcüğün gerek Arapça gerek Türkçedeki asli anlamı "kendini iyi hissetmeme, halsizlik"tir. İnme aynı anlamdadır.


05.09.2017
nısıf

Ar niṣf نصف z [#nṣf fiˁl ] yarı, yarım

nice

<< ETü neçe ne kadar ETü ne +çA2

nicelik

TTü nice +lIk

nick

İng nick [abb.] İng nickname takma ad, lakap << İng eke-name ikinci ad, ek isim, a.a. § İng eke de, dahi (edat), ek, ilave (ad) İng name isim (<< Ger *namn a.a. )

niçin